U kunt een extra container aanvragen via het formulier aanvragen EXTRA container.

Let op: Er zijn mogelijk kosten verbonden aan het hebben van een extra container(s).

  • Container voor restafval: Maximaal 1 extra
  • Container voor GFT: Maximaal 1 extra
  • Container voor papier: Maximaal 1 extra
  • Container voor PMD: Maximaal 1 extra