Eikenprocessierupsen komen op de volgende soorten eiken voor:

In Nederland is een voorkeur voor de zomereik (Quercus robur), maar de rups komt ook voor op de Hongaarse eik (Quercus frainetto) en moseik (Quercus cerris). Als er heel veel rupsennesten zijn, dan komen ze ook voor op de moeraseik (Quercus palustris), de Amerikaanse eik (Quercus rubra) en zelfs op de steeneik (Quercus ilex).