Nee, het icoon in het inzamelschema geeft niet het inzamelmiddel, maar de afvalsoort aan. In dit geval restafval. Dit wordt op de gebruikelijke manier ingezameld. Bij laagbouw huishoudens is dat met minicontainers, bij hoogbouw gebeurt dit door middel van verzamelcontainers of ondergrondse containers.