In principe hebben grondgebonden woningen kliko’s voor hun huishoudelijk afval. Woont u in een woning met een kaveloppervlak kleiner dan 130 m2, dan komt u mogelijk in aanmerking voor het gebruiken van een ondergrondse restafvalcontainer in de buurt. Deze staan op verschillende locaties in Soest en Soesterberg. Let op: U levert dan wel de kliko voor restafval in.

Bij de winkelcentra staan ondergrondse PMD containers, die vrij toegankelijk zijn.