Als u wilt deelnemen aan het bewonerspanel over de proef, dan kunt u contact opnemen met RMN Afdeling Publiekscontacten, telefoon 0900-6039222, e-mail: info@rmn.nl.