De gemeente Baarn heeft besloten dat percelen groter dan 130 m2 een container voor PMD ontvangen en hun container voor restafval mogen behouden. Percelen kleiner dan 130 m2 ontvangen ook een PMD container maar gaan hun restafval wegbrengen naar een verzamelcontainer.

Het kan dus zo zijn dat u het restafval weg moet brengen (klein perceel) en uw buren (groter perceel) hun container (kliko) voor restafval mogen behouden.