Wanneer u eventueel overgaat op een (ondergrondse) verzamelcontainer, dan moet u alle containers voor restafval inleveren. Hoe en wanneer dit gebeurt, leest u in een informatiebrief die u ontvangt.