U ontvangt alleen een milieupas/chip voor de (ondergrondse) verzamelcontainer wanneer wij uw container voor restafval hebben opgehaald. Neemt u contact op met RMN (0900-6039222 of info@rmn.nl) voor het alsnog laten ophalen van de container voor restafval. Wij halen deze dan zo spoedig mogelijk op en u ontvangt dan een brief met informatie over het gebruik van de (ondergrondse) verzamelcontainer en een milieupas/chip.