In de (nog te) ontvangen brief staat uitgelegd wanneer u uw container voor restafval aan de weg dient te zetten. U dient de container voor restafval die dag voor 7.30 uur op de stoep voor uw woning aan te bieden. De container voor restafval wordt tussen 7.30 en 16.00 uur opgehaald. U hoeft hiervoor niet aanwezig te zijn.