Het valt onder de publiekrechtelijke taken van een gemeente om te controleren en te handhaven op de naleving van de afvalstoffenverordening. Deze taak hebben zij dus toegewezen aan medewerkers van RMN. Eventuele adresgegevens legt RMN alleen vast om milieudoelstellingen en het gemeentelijk afvalbeleid te optimaliseren.