Wanneer dit op u van toepassing is dan ontvangt u te zijner tijd een informatiebrief van RMN met de juiste locatie, gebruikersinstructie en de milieupas.