Bij afvalverwerker AVR gaat het restafval van de inwoners van Nieuwegein door een geavanceerde scheidingsinstallatie. Een magneet haalt eerst alle ijzerhoudende materialen eruit. De rest komt op een grote zeef terecht. Hier wordt het afval gescheiden op grootte. In de volgende installatie vallen producten, zoals drankenkartons, naar beneden. De rest gaat via loopbanden omhoog. Een infrarood scanner scant het restafval dat voorbijkomt. Lucht blaast folies en plastics uit het restafval. Het PMD-afval is nu gescheiden van het restafval. Dit proces kunt u bekijken in dit filmpje.