In wijken waar de huishoudens een container voor PMD (hebben) ontvangen, en die ook nog gebruik blijven maken van een container voor restafval, leegt RMN de container voor restafval 1x per 4 weken.