Het grofvuil legt u op de inzameldag om 7.30 uur buiten op de afgesproken aanbiedplek.