Dat is op dit moment niet bekend. De hoogte van de afvalstoffenheffing is van vele factoren afhankelijk. De invoering van de container voor PMD heeft geen grote invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.