RMN organiseert ook dit jaar een aantal ophaalrondes voor het gratis ophalen van snoeihout. De laatste ophaalronde vindt plaats in november. Als u deze ophaalronde snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor tot en met vrijdag 30 oktober een afspraak maken. Bij het maken van de afspraak krijgt u de exacte ophaaldatum door.

Een ophaalafspraak maken
Voor het gratis laten ophalen van snoeihout tijdens deze ophaalronde, kunt u hier zelf een afspraak maken of via telefoonnummer 0900-6039222 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur). Een afspraak maken kan uiterlijk tot en met 30 oktober a.s.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout

  • Deelname alleen mogelijk na het maken van een ophaalafspraak
  • Snoeihout samenbinden in handzame bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter).
  • Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken).
  • Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval.
  • Totaal maximaal 2m3 per huishouden.
  • Bundels snoeihout vóór 7.30 uur aanbieden op de gebruikelijke aanbiedplek van de container.

Snoeihout kunt u buiten deze ophaalrondes ook inleveren bij het Recyclingstation aan de Rumpsterweg 4 in Bunnik.