In opdracht van de gemeente Nieuwegein organiseert RMN in 2021 een aantal ophaalrondes voor het gratis ophalen van snoeihout. De eerste ophaalronde vindt plaats in april. Als u snoeihout wilt aanbieden, maakt u dan eerst een afspraak. Dit kan tot en met 14 april. Bij het maken van de afspraak krijgt u de exacte ophaaldatum door.

Een ophaalafspraak maken
Heeft u snoeihout, en wilt u dit gratis laten ophalen deze eerste ophaalronde, maak dan hier een ophaalafspraak of neem telefonisch contact op met de afdeling Publiekscontacten (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur). Een afspraak maken kan uiterlijk tot en met 14 april a.s.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout

  • Deelname alleen mogelijk na het maken van een ophaalafspraak
  • Snoeihout samenbinden in handzame bundels welke gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht:
    maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter).
  • Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken).
  • Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval.
  • Totaal maximaal 2m³ per huishouden.
  • Bundels snoeihout vóór 7.30 uur aanbieden op de gebruikelijke aanbiedplek van de container.

Snoeihout kunt u buiten deze ophaalrondes laten ophalen tegen betaling van € 30, of gratis inleveren bij het recyclingstation  aan de Utrechthaven 3.