Evenals voorgaande jaren organiseert RMN ook dit jaar een aantal ophaalrondes voor het gratis ophalen van snoeihout.  De derde ophaalronde vindt in september plaats. Als u deze ophaalronde snoeihout wilt aanbieden, maakt u dan eerst een afspraak. Dit kan tot en met 22 september. Bij het maken van de afspraak krijgt u de exacte ophaaldatum door. Let op: Vol = Vol

Een ophaalafspraak maken
Heeft u snoeihout, en wilt u dit gratis laten ophalen deze eerste ophaalronde, maak dan hier een ophaalafspraak of neem contact op met de afdeling Publiekscontacten. Een afspraak maken kan uiterlijk tot en met woensdag 22 september.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout

  • Deelname alleen mogelijk na het maken van een ophaalafspraak
  • Snoeihout samenbinden in handzame bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter).
  • Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken).
  • Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval.
  • Totaal maximaal 3m3 per huishouden.
  • Bundels snoeihout vóór 7.30 uur aanbieden op de gebruikelijke aanbiedplaats van de container.

Snoeihout kunt u buiten deze ophaalrondes ook gratis inleveren bij Recyclingstation de Schans in Soest.