Overige veelgestelde vragen2021-04-28T13:42:00+00:00

Veelgestelde vragen en antwoorden

Overige veelgestelde vragen

Nieuwegein: Welk effect heeft nascheiding op de afvalstoffenheffing?2021-04-28T13:55:58+00:00

Aan het nascheiden van PMD uit het restafval zijn geen extra kosten verbonden. Deze overstap heeft daarom geen effect op de afvalstoffenheffing voor inwoners van Nieuwegein.

Nieuwegein: Komen jullie de restafvalcontainer nu vaker legen nu het PMD er weer bij moet?2021-04-28T13:56:42+00:00

Gemeente Nieuwegein heeft RMN de opdracht gegeven om de containers voor restafval elke twee weken te blijven legen. Belangrijk is dat u thuis het glas, papier en karton, textiel en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) blijft scheiden. Daardoor is uw restafvalcontainer minder snel vol en kan het PMD beter uit het restafval worden gehaald.

Nieuwegein: Kan ik PMD nog gescheiden inleveren?2021-04-28T13:58:54+00:00

Nee, dat kan niet. Gemeente Nieuwegein heeft geen mogelijkheden meer om PMD apart te laten verwerken. U kunt PMD daarom niet meer gescheiden inleveren. Oók niet op het recyclingstation.

Hoe verloopt het proces van nascheiden precies?2021-04-28T14:01:00+00:00

Bij afvalverwerker AVR gaat het restafval van de inwoners van Nieuwegein door een geavanceerde scheidingsinstallatie. Een magneet haalt eerst alle ijzerhoudende materialen eruit. De rest komt op een grote zeef terecht. Hier wordt het afval gescheiden op grootte. In de volgende installatie vallen producten, zoals drankenkartons, naar beneden. De rest gaat via loopbanden omhoog. Een infrarood scanner scant het restafval dat voorbijkomt. Lucht blaast folies en plastics uit het restafval. Het PMD-afval is nu gescheiden van het restafval. Dit proces kunt u bekijken in dit filmpje.

Waarom kiest Nieuwegein voor nascheiden?2021-04-28T14:01:57+00:00

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft hiervoor gekozen. Er is voor nascheiden van het PMD gekozen omdat dit in gemeente Nieuwegein voor een beter resultaat zorgt. Gemiddeld wordt 27% van al het herbruikbaar PMD in zakken aangeboden. Een groot deel verdwijnt echter nog in de restafvalcontainer. Als we ál het PMD via de restafvalcontainer door AVR laten nascheiden, wordt een hoger scheiding– en recyclepercentage behaald.

Ik woon in een hoogbouwwoning in Soest. Hoe kom ik aan PMD zakken?2021-04-28T14:11:23+00:00

De gratis zakken zijn alleen beschikbaar voor enkele aangewezen hoogbouwadressen in Soest en niet voor geheel Soest. De zakken zijn aan te vragen via deze website. Als u bij het invullen van uw postcode op deze website de melding krijgt dat de dienst niet beschikbaar is voor uw adres dan wordt deze service voor uw adres niet geboden en kunt u het PMD in doorzichtige zakken in uw PMD container of in een verzamelcontainer doen.

Zijn de geruchten over afval scheiden waar?2019-12-17T13:24:33+00:00

Ongeveer 85% van het huishoudelijk afval is nog te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

Apart ingezameld afval belandt niet alsnog op een grote hoop. Het afval wordt per afvalsoort verwerkt.

Van GFT wordt biogas en compost gemaakt. Nu wordt ong. 50% van het huishoudelijk GFT gescheiden.

Van de opbrengsten van gerecycled textiel worden sociale projecten gefinancierd

97% van e-waste afval wordt gerecycled (bijv. metalen eruit gehaald of hard kunststof)

Al het overige KCA wordt veilig verbrand zodat ook de schadelijke stoffen weg zijn

Verbranden restafval zorgt voor elektriciteit en stadswarmte

In ons huishouden hebben we veel luiers. Gaat het niet stinken bij het restafval?2020-03-25T13:23:45+00:00

We begrijpen uw zorgen over de luiers. U kunt uw luiers apart inleveren in de speciaal daarvoor bestemde containers voor luiers. Hierdoor vermindert de stankoverlast van uw container voor restafval en houdt uw meer ruimte over in de container. Bekijk de locaties waar u luiers kunt inleveren.

Wat hoort in de glasbak?2019-12-17T13:23:05+00:00

Op http://www.duurzaamglas.nl/wat-mag-in-de-glasbak ziet u snel en gemakkelijk wat wel en wat niet in de glasbak hoort.

Terug