Container onderzoeken in Baarn2024-03-29T13:20:54+00:00

Veelgestelde vragen en antwoorden

Container onderzoeken in Baarn

Waarom mogen sommige huishoudens nog losse zakken met PMD aanbieden?2024-03-29T13:11:26+00:00

Dit zijn (vaak) huishoudens van appartementencomplexen. Zij maken geen gebruik van containers (kliko’s) aan huis en mogen het PMD nog in zakken aan de weg leggen.

Wat als mijn buren verkeerd afval in mijn container doen?2024-03-29T13:10:59+00:00

Het kan zijn dat medewerkers van RMN tijdens de controle producten aantreffen die niet in de PMD container horen. Zij hebben uiteraard geen zicht op welke persoon hiervoor verantwoordelijk is. Containers met teveel verkeerde inhoud, legen wij helaas niet. De eerstvolgende mogelijkheid is bij de volgende inzamelronde.

Waarom is er gekozen voor mijn wijk?2024-03-29T13:10:41+00:00

Gezien de gekozen periode, is het niet haalbaar de gehele gemeente Baarn te betrekken. Daarnaast is het raadzaam om deze campagne eerst op een kleinere schaal uit te testen, zodat de gemeente Baarn de succesvolle onderdelen verder kan integreren in een blijvende aanpak. Uw wijk is gekozen op basis van eerdere proeven en informatiebronnen binnen RMN.

Hoe zit het met mijn privacy?2024-03-29T13:10:24+00:00

Het valt onder de publiekrechtelijke taken van een gemeente om te controleren en te handhaven op de naleving van de afvalstoffenverordening. Deze taak hebben zij dus toegewezen aan medewerkers van RMN. Eventuele adresgegevens legt RMN alleen vast om milieudoelstellingen en het gemeentelijk afvalbeleid te optimaliseren.

Mogen de recyclingcoaches wel in mijn container kijken?2024-03-29T13:10:06+00:00

Gemeente Baarn heeft een inzamelplicht voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Dit staat ook beschreven in de afvalstoffenverordening. Verder is er in oktober 2023 een aanwijsbesluit door het college ondertekend. Hierin is aangegeven dat de recyclingcoaches en allround medewerkers van RMN de bevoegdheid hebben om de inhoud van de containers uitgebreid te controleren om de afvalstromen schoner te krijgen.

Waarom zijn deze controles nodig?2024-03-29T13:09:47+00:00

We vinden vaak grote stukken plastic (zoals opblaasbare zwembaden of landbouwplastic) tussen het pmd. Deze producten zijn geen verpakkingsmateriaal. De sorteermachines bij onze verwerker lopen hierop vast. Deze stoorstoffen zoals we deze noemen halen we er door deze controles al aan de voorkant uit. Er zitten regelmatig stoorstoffen in het pmd doordat er niet goed gescheiden wordt. Denk bijvoorbeeld aan restafval en gft tussen het pmd. De verwerker keurt zo’n lading dan af en deze verbranden we alsnog. Zonde van de bruikbare stoffen die er tussen zitten. Daarnaast kost het verbranden van afval veel geld terwijl een goed te recyclen lading geld oplevert. Een visuele check helpt dus bij het goed kunnen recyclen én de kosten.

Op dit moment loopt in meerdere gemeenten in Nederland deze campagne. Deze campagne is een initiatief van Verpact, een organisatie die wettelijk verantwoordelijk is voor het realiseren van de recyclingdoelstellingen zoals opgelegd door de Nederlandse overheid.

Wie doet wat?2024-03-29T13:09:19+00:00

Gemeente Baarn heeft deze beleidscampagne vastgesteld en RMN voert de onderzoeken uit. Voor vragen over beleid, bijvoorbeeld waarom de gemeente tot deze campagne heeft besloten, neemt u contact op met gemeente Baarn via e.vanbeekhuizen@baarn.nl. RMN beantwoordt alléén de vragen die over de uitvoering en afvalscheiding gaan.

Ga naar de bovenkant