Afval Scheiden in IJsselstein (FAQ)2021-06-16T15:31:31+00:00

Veelgestelde vragen en antwoorden

Afval scheiden; Hoe doen we dat in IJsselstein?

Waarom een volgende stap?2021-06-11T12:59:15+00:00

De meesten van ons scheiden papier, glas, GFT, batterijen, enzovoort. Maar we produceren per persoon per jaar nog steeds 200 kilo restafval. Dat restafval verdwijnt in de grijze container en kan niet worden hergebruikt. Dit wordt verbrand tegen hoge kosten. En aan die kosten betaalt iedere inwoner mee, via de afvalstoffenheffing. Maar wist u dat van het restafval nog ongeveer 85% kan worden gescheiden? In het restafval zit nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook veel plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons zoals melk- en vruchtensappakken. En dat kan heel goed worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten, zoals nieuwe blikjes, plastic flessen, speelgoed en kleding. Dat is belangrijk, omdat we een beperkte hoeveelheid grondstoffen op deze aarde hebben. Daar moeten we zuinig op zijn.

Zodra u PMD gaat scheiden, zult u zien dat u nog weinig restafval overhoudt. Dat is ook de ervaring van inwoners die al een tijdje PMD scheiden. We doen daarmee een grote stap in de goede richting.

Wat is of gaat er in grote lijnen wijzigen?2021-06-16T13:31:43+00:00
  • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend grote percelen (>130m2) hebben (of gaan) een container voor PMD ontvangen
  • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend kleine percelen (<130m2) ontvangen een container voor PMD en gaan het restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
  • In wijken met overwegend grote percelen (>130m2) haalt RMN het restafval 1x per 4 weken op.
  • Ophaaldagen kunnen wijzigen
Waarom is er gekozen voor een PMD container en niet voor nascheiding?2021-06-16T13:33:11+00:00

Regelmatig horen we de suggestie dat nascheiding (door machines) betere scheidingsresultaten oplevert dan voorscheiding (door inwoners). Dat is in sommige gevallen wél, maar in de meeste gevallen niet realistisch. Een toelichting daarop:

  • Alle deskundigen zijn het er over eens dat groente-, fruit- en tuinafval, papier, glas, grofvuil en textiel zeker beter vooraf door de inwoners gescheiden kunnen worden. Als je alles bij elkaar gooit, is goed scheiden achteraf, onmogelijk.
  • We weten dat bewoners van hoogbouw weinig ruimte hebben om afval te scheiden en dat zien we terug in de afvalscheidingsresultaten. Bij woningen met een eigen tuin levert vóóraf scheiden door bewoners juist weer meer PMD op.
  • In Nederland zijn er nog weinig bedrijven die PMD uit restafval kunnen halen. De grootste bedrijven die dat bieden, doen dat voor de grote stedelijke gebieden (denk aan Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Barendrecht)
Ik heb geen container voor PMD. Wat doe ik dan met mijn PMD?2024-05-23T14:49:50+00:00

Woont u in een appartementencomplex? Dan kunt u hoogstwaarschijnlijk uw zakken met PMD op uw inzameldag aanbieden of naar het recyclingstation brengen.

Waarom moet ik gebruikmaken van de toegewezen (ondergrondse) verzamelcontainer?2021-06-16T15:02:19+00:00

RMN heeft samen met de gemeente gekeken of er al een bestaande (ondergrondse) verzamelcontainer in de buurt staat waar u gebruik van kunt gaan maken. Is dit niet het geval dan plaatsen wij een nieuwe (ondergrondse) verzamelcontainer op max 300 meter loopafstand. Daarnaast is er gekeken naar het aantal aansluitingen op de (ondergrondse) verzamelcontainer zodat er geen capaciteitsproblemen ontstaan.

Ik ga gebruikmaken van een bestaande (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Wat gebeurt er met mijn container voor restafval?2021-06-16T15:03:42+00:00

In de (nog te) ontvangen brief staat uitgelegd wanneer u uw container voor restafval aan de weg dient te zetten. U dient de container voor restafval die dag voor 7.30 uur op de stoep voor uw woning aan te bieden. De container voor restafval wordt tussen 7.30 en 16.00 uur opgehaald. U hoeft hiervoor niet aanwezig te zijn.

Kan ik ook een kleine (140 liter) container voor PMD krijgen?2021-06-16T15:10:35+00:00

Ja, dat kan. Na een gewenningsperiode van drie maanden kunt u uw container(s) wisselen via het formulier container omwisselen. U kunt ook telefonisch 0900-6039222 of per email info@rmn.nl een verzoek doen om de grote (240 liter) PMD container om te laten wisselen voor een kleine (140 liter) container. Wij brengen u bij de aanvraag op de hoogte van het moment van omwisseling.

Hoe weet ik of de nieuw geplaatste container voor PMD voor mij is?2021-06-16T15:12:41+00:00

De container voor PMD plaatsen wij bij u op de stoep van de woning. De container voor PMD is voorzien van een registratiesticker met uw adresgegevens zodat u kunt controleren of deze voor u bestemd is. U dient de container op eigen terrein te stallen.

Moet ik thuis zijn als de container voor PMD wordt geplaatst?2021-06-16T15:14:24+00:00

Nee, u hoeft hier niet voor aanwezig te zijn of ervoor te tekenen. De container voor PMD plaatsen wij tussen 7.30 en 16.00 uur op de stoep voor de woning.

Ik mag mijn container voor restafval behouden, maar kan ik niet op de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval worden aangesloten?2021-06-16T13:39:32+00:00

Ja, dat is wellicht mogelijk. U gaat uw afval dan naar een bestaande of reeds geplande ondergrondse container brengen. Dat kan wat verder bij u uit de buurt zijn. U kunt dit verzoek indienen bij RMN op telefoonnummer 0900-6039222 of via e-mailadres info@rmn.nl. Wij bekijken en beoordelen dan of dit mogelijk is.

Wie doet wat?2021-06-11T13:07:28+00:00

Uw gemeente heeft het afvalbeleid vastgesteld en RMN voert dit beleid uit. Voor vragen over dit beleid, bijvoorbeeld waarom er voor dit afvalbeleid is gekozen, kunt u contact opnemen met uw gemeente. RMN kan alleen de vragen beantwoorden die over de uitvoering gaan.

Ik heb meerdere containers voor restafval en ga nu over naar een verzamelcontainer voor restafval. Wat nu?2021-06-16T15:17:43+00:00

Wanneer u eventueel overgaat op een (ondergrondse) verzamelcontainer, dan moet u alle containers voor restafval inleveren.

Ik heb een beperking en ben niet in staat om mijn restafval weg te brengen naar een verzamelcontainer. Wat nu?2021-06-16T15:22:25+00:00

Bij het bepalen van de locaties van de ondergrondse containers is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap. Als u het afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over en hoeft u minder vaak naar de ondergrondse verzamelcontainer toe. Wanneer u erg slecht ter been bent, kunt u voor het wegbrengen hulp vragen aan familie, vrienden of buren, of uw hulp die bijvoorbeeld boodschappen voor u doet.

Uiteraard kunt u ook u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van RMN. Dit kan telefonisch op 0900-6039222 of per email info@rmn.nl. Dan bekijken we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn.

 

Waarom wordt restafval nog maar 1x per 4 weken opgehaald?2021-06-16T15:23:06+00:00

Wie goed zijn afval scheidt, heeft nog maar heel weinig restafval. Sinds 1 januari 2016 scheiden we in uw gemeente PMD. U heeft wellicht gemerkt dat u veel minder restafval heeft. Het is dan ook voldoende om restafval 1x per 4 weken op te halen.

Wat houdt omgekeerd inzamelen in?2020-09-14T12:20:45+00:00

Omgekeerd inzamelen betekent meer service verlenen op het inzamelen van grondstoffen zoals GFT, papier en PMD en minder service op de inzameling van restafval. Voor de inzameling van grondstoffen stellen we meer voorzieningen ter beschikking. Restafval halen we minder vaak op. Zo kunnen we meer grondstoffen hergebruiken.

Waarom mogen sommige huishoudens nog losse zakken met PMD aanbieden?2021-06-16T15:24:38+00:00

Dit zijn (vaak) huishoudens van appartementencomplexen. Zij kunnen geen gebruik maken van containers (kliko’s) aan huis en mogen het PMD nog in zakken aan de weg leggen.

 

Gaat door invoering van de PMD container de afvalstoffenheffing omlaag?2020-09-14T12:09:50+00:00

Nee, helaas zijn er meerdere oorzaken waardoor de afvalstoffenheffing waarschijnlijk zal stijgen. Maar beter afval scheiden zorgt er wél voor dat de afvalstoffenheffing minder snel zal stijgen.

Waarom een container voor PMD?2021-06-16T15:23:52+00:00

Op veel plekken in ons land is gebleken dat de inzameling van PMD met containers goed werkt: er wordt veel meer PMD ingezameld en veel minder restafval. Daarnaast zijn inwoners veelal tevreden met de container(s).

Kan ik de PMD container weigeren?2021-06-16T15:19:42+00:00

Nee, dat kan niet. De container voor PMD is verplicht. Wel kunt u na de gewenningsperiode een kleiner formaat PMD container aanvragen via het formulier container omwisselen.

Wat betekent VANG?2020-09-14T12:19:39+00:00

De afkorting VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof.

Veel van wat mensen als afval weggooien, is eigenlijk geen afval. Van oud papier wordt weer nieuw papier gemaakt, van de scherven van flessen en potjes wordt weer nieuw glas gemaakt, van GFT wordt compost gemaakt, enz. PMD (plastic, metaal (blik) en drankenkartons) is ook uitstekend te recyclen voor nieuwe producten.

Meer grondstoffen uit het restafval houden betekent meer recycling en betekent minder restafval verbranden. Dat is goed voor het milieu. Deze andere manier van afval scheiden noemen we “van afval naar grondstof”. Dit is een belangrijk doel van het milieubeleid in Nederland.

Ga naar de bovenkant