Afval Scheiden in Baarn (FAQ)2021-04-28T10:31:33+00:00

Veelgestelde vragen en antwoorden

Afval scheiden; Hoe doen we dat in Baarn?

Ik woon in een hoogbouwwoning in Baarn. Hoe kom ik aan PMD zakken?2021-04-28T13:51:36+00:00

De gratis zakken zijn alleen beschikbaar voor enkele aangewezen hoogbouwadressen in Baarn en niet voor geheel Baarn. De rollen met PMD zakken zijn na een check op postcode en huisnummer af te halen op het gemeentehuis van Baarn of bij het recyclingstation aan de Oude Amsterdamsestraatweg 4.

Hoe vaak legen jullie de container voor restafval?2020-04-03T11:57:09+00:00

In wijken waar de huishoudens een container voor PMD (hebben) ontvangen, en die ook nog gebruik blijven maken van een container voor restafval, leegt RMN de container voor restafval 1x per 4 weken.

Ik heb geen container voor PMD. Wat doe ik dan met mijn PMD?2020-04-03T10:01:20+00:00

Woont u in een appartementencomplex? Dan kunt u hoogstwaarschijnlijk uw zakken met PMD op uw inzameldag aanbieden of naar het recyclingstation brengen.

Ik heb geen milieupas/chip ontvangen. Wat nu?2020-04-03T09:51:22+00:00

U ontvangt alleen een milieupas/chip voor de (ondergrondse) verzamelcontainer wanneer wij uw container voor restafval hebben opgehaald. Neemt u contact op met RMN (0900-6039222 of info@rmn.nl) voor het alsnog laten ophalen van de container voor restafval. Wij halen deze dan zo spoedig mogelijk op en u ontvangt dan een brief met informatie over het gebruik van de (ondergrondse) verzamelcontainer en een milieupas/chip.

Waarom moet ik gebruikmaken van de toegewezen (ondergrondse) verzamelcontainer?2020-04-03T09:47:25+00:00

RMN heeft samen met de gemeente gekeken of er al een bestaande (ondergrondse) verzamelcontainer in de buurt staat waar u gebruik van kunt gaan maken. Is dit niet het geval dan plaatsen wij een nieuwe (ondergrondse) verzamelcontainer op max 300 meter loopafstand. Daarnaast is er gekeken naar het aantal aansluitingen op de (ondergrondse) verzamelcontainer zodat er geen capaciteitsproblemen ontstaan.

Hoe weet ik straks van welke nieuw te plaatsen ondergrondse verzamelcontainer ik gebruik ga maken?2020-04-03T09:43:06+00:00

Wanneer dit op u van toepassing is dan ontvangt u te zijner tijd een informatiebrief van RMN met de juiste locatie, gebruikersinstructie en de milieupas.

In mijn brief staat dat ik de container voor restafval moet inleveren. Kan ik mijn container voor restafval ook behouden?2020-04-03T09:42:01+00:00

Nee, dit kan niet. U gaat gebruik maken van een (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Een container met restafval legen wij in uw buurt niet meer.

Ik ga gebruikmaken van een bestaande (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Wat gebeurt er met mijn container voor restafval?2020-04-03T09:40:43+00:00

In de (nog te) ontvangen brief staat uitgelegd wanneer u uw container voor restafval aan de weg dient te zetten. U dient de container voor restafval die dag voor 7.30 uur op de stoep voor uw woning aan te bieden. De container voor restafval wordt tussen 7.30 en 16.00 uur opgehaald. U hoeft hiervoor niet aanwezig te zijn.

Waar staan de (ondergrondse) verzamelcontainers voor restafval?2020-04-03T09:39:33+00:00

Er zijn al bestaande ondergrondse verzamelcontainers waar reeds inwoners gebruik van maken. Ook komen er een aantal nieuwe ondergrondse verzamelcontainers op verschillende locaties. Omwonenden hebben hier  vanuit de gemeente Baarn al informatie over ontvangen.

Waarom moet ik gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer?2020-03-30T14:33:58+00:00

In sommige buurten hebben de woningen over het algemeen weinig ruimte voor een extra container aan huis. In plaats daarvan kunt u uw restafval op elk gewenst tijdstip wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt op maximaal 300 meter loopafstand.

Ik heb geen ruimte voor een 4e container. Wat nu?2020-03-30T14:12:24+00:00

Neemt u contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN. Dit kan telefonisch op 0900-6039222 of per email info@rmn.nl Dan bekijken we gezamenlijk wat de beste oplossing is voor u.

Zijn er kosten voor het omwisselen van de PMD-container?2020-03-30T14:11:40+00:00

Na de gewenningsperiode kunt u het formaat van de PMD-container kosteloos omwisselen.

Kan ik ook een kleine (140 liter) container voor PMD krijgen?2020-03-30T14:10:50+00:00

Ja, dat kan. Na een gewenningsperiode kunt u vanaf 1-7-2020 uw container(s) wisselen via het formulier container omwisselen. U kunt ook telefonisch 0900-6039222 of per email info@rmn.nl een verzoek doen om de grote (240 liter) PMD container om te laten wisselen voor een kleine (140 liter) container. Wij brengen u bij de aanvraag op de hoogte van het moment van omwisseling.

Hoe weet ik of de container voor PMD voor mij is?2020-03-30T14:24:24+00:00

De container voor PMD plaatsen wij bij u op de stoep van de woning. De container voor PMD is voorzien van een registratiesticker met uw adresgegevens zodat u kunt controleren of deze voor u bestemd is. U dient de container op eigen terrein te stallen.

Moet ik thuis zijn als de container voor PMD wordt geplaatst?2020-03-30T14:08:45+00:00

Nee, u hoeft hier niet voor aanwezig te zijn of ervoor te tekenen. De container voor PMD plaatsen wij tussen 7.30 en 16.00 uur op de stoep voor de woning.

Mag ik op een andere (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval worden aangesloten?2020-09-14T12:27:49+00:00

U kunt dit verzoek indienen bij RMN op telefoonnummer 0900-6039222 of via e-mailadres info@rmn.nl. Wij zullen dan bekijken en beoordelen of dit mogelijk is.

Kan ik tijdens de invoering van het omgekeerd inzamelen, overige containers omwisselen voor een groter of kleiner formaat?2020-03-30T13:59:29+00:00

Nee dat gaat niet. De eerste maanden zijn bedoeld om te ervaren hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Na ruim drie maanden kunt u telefonisch (0900-6039222) of per email info@rmn.nl een verzoek indienen voor het omwisselen van een container voor restafval, GFT, PMD of papier naar een kleiner of groter formaat.

Wat is of gaat er in grote lijnen wijzigen in Baarn?2020-03-30T13:54:57+00:00
  • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend grote percelen (>130m2) hebben (of gaan) een container voor PMD ontvangen
  • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend kleine percelen (<130m2) ontvangen een container voor PMD en gaan het restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
  • In wijken met overwegend grote percelen (>130m2) haalt RMN het restafval 1x per 4 weken op.
  • Ophaaldagen kunnen wijzigen
Wie doet wat?2020-09-14T12:15:37+00:00

Uw gemeente heeft het afvalbeleid vastgesteld en RMN voert dit beleid uit. Voor vragen over dit beleid, bijvoorbeeld waarom er voor dit afvalbeleid is gekozen, kunt u contact opnemen met uw gemeente. RMN kan alleen de vragen beantwoorden die over de uitvoering gaan.

Ik moet mijn restafval wegbrengen naar een verzamelcontainer, maar mijn buren niet. Hoe zit dat?2020-04-14T13:48:47+00:00

De gemeente Baarn heeft besloten dat de meeste percelen groter dan 130 m2 een container voor PMD ontvangen en hun container voor restafval mogen behouden. De meeste percelen kleiner dan 130 m2 ontvangen ook een PMD container maar gaan hun restafval wegbrengen naar een verzamelcontainer.

Het kan dus zo zijn dat u het restafval weg moet brengen en uw buren hun container (kliko) voor restafval mogen behouden.

In sommige straten is er sprake van maatwerk en kan de situatie anders zijn dan hierboven beschreven. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN.

 

 

 

Het inzamelschema loopt maar t/m november. Hoe zit dat precies?2020-09-14T12:12:46+00:00

Op het digitale inzamelschema of in de RMN app kunt u altijd de meest actuele ophaaldata raadplegen. In december kunt u eventueel weer een nieuw papieren exemplaar opvragen.

Ik ga gebruikmaken van een bestaande (ondergrondse) verzamelcontainer, hoe moet dit en welke is dat?2020-03-30T14:16:45+00:00

Op de dag dat RMN de container voor restafval bij u ophaalt, ontvangt u een brief van RMN in de brievenbus met informatie over het gebruik van de (ondergrondse) verzamelcontainer en een milieupas waarmee u de aan u toegewezen (ondergrondse) verzamelcontainer kunt openen. Bij deze brief zit ook een kaartje waar uw (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval zich bevindt.

Ik heb meerdere containers voor restafval en ga nu over naar een verzamelcontainer voor restafval. Wat nu?2020-03-30T14:22:30+00:00

Wanneer u eventueel overgaat op een (ondergrondse) verzamelcontainer, dan moet u alle containers voor restafval inleveren.

Ik heb een beperking en ben niet in staat om mijn restafval weg te brengen naar een verzamelcontainer. Wat nu?2020-03-30T14:13:35+00:00

Bij het bepalen van de locaties van de ondergrondse containers is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap. De containers staan op maximaal 300 meter loopafstand van de woning. Als u het afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over en hoeft u minder vaak naar de ondergrondse verzamelcontainer toe. Wanneer u erg slecht ter been bent, kunt u voor het wegbrengen hulp vragen aan familie, vrienden of buren, of uw hulp die bijvoorbeeld boodschappen voor u doet.

Uiteraard kunt u ook u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van RMN. Dit kan telefonisch op 0900-6039222 of per email info@rmn.nl. Dan bekijken we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn.

 

Waarom wordt restafval nog maar 1x per 4 weken opgehaald?2020-03-30T14:29:23+00:00

Wie goed zijn afval scheidt, heeft nog maar heel weinig restafval. Sinds 1 januari 2016 scheiden we in uw gemeente PMD. U heeft wellicht gemerkt dat u veel minder restafval heeft. Het is dan ook voldoende om restafval 1x per 4 weken op te halen.

Wat houdt omgekeerd inzamelen in?2020-09-14T12:20:45+00:00

Omgekeerd inzamelen betekent meer service verlenen op het inzamelen van grondstoffen zoals GFT, papier en PMD en minder service op de inzameling van restafval. Voor de inzameling van grondstoffen stellen we meer voorzieningen ter beschikking. Restafval halen we minder vaak op. Zo kunnen we meer grondstoffen hergebruiken.

Waarom wordt deze manier van inzamelen ingevoerd?2020-09-14T12:18:33+00:00

De gemeente heeft de ambitie de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verlagen tot maximaal 100 kg restafval in 2025. Op dit moment wordt 65% van al het huishoudelijk afval uit de gemeente Baarn gerecycled en produceert iedere inwoner ongeveer 190 kg restafval per jaar. Door de invoering van omgekeerd inzamelen stimuleren we het scheiden van grondstoffen. We verhogen het serviceniveau hierop (PMD container aan huis) en het serviceniveau op restafval verlagen we (minder vaak legen van restafval container).

Ik woon in hoogbouw. Kan ik een container voor PMD aanvragen?2020-03-25T13:41:20+00:00

Ja dat kan met instemming van de VVE van het appartementencomplex waar u woont. De container(s) voor PMD moeten op eigen terrein gestald kunnen worden. De VVE kan container(s) aanvragen via het aanvraagformulier of bij RMN Publiekscontacten, telefoon 0900-6039222 (ma t/m vrij 8.30-16.30 uur).

Waarom mogen sommige huishoudens nog losse zakken met PMD aanbieden?2020-04-03T09:57:25+00:00

Dit zijn (vaak) huishoudens van appartementencomplexen. Zij kunnen geen gebruik maken van containers (kliko’s) aan huis en mogen het PMD nog in zakken aan de weg leggen.

 

In ons huishouden hebben we veel luiers. Gaat het niet stinken bij het restafval?2020-03-25T13:23:45+00:00

We begrijpen uw zorgen over de luiers. U kunt uw luiers apart inleveren in de speciaal daarvoor bestemde containers voor luiers. Hierdoor vermindert de stankoverlast van uw container voor restafval en houdt uw meer ruimte over in de container. Bekijk de locaties waar u luiers kunt inleveren.

Gaat door invoering van de PMD container de afvalstoffenheffing omlaag?2020-09-14T12:09:50+00:00

Nee, helaas zijn er meerdere oorzaken waardoor de afvalstoffenheffing waarschijnlijk zal stijgen. Maar beter afval scheiden zorgt er wél voor dat de afvalstoffenheffing minder snel zal stijgen.

Mag PMD ook los in de container?2020-04-29T14:58:28+00:00

Ja, dit heeft de voorkeur. Zo past er meer in de container. U mag het PMD ook in zakken in de container doen. Gebruikt u hiervoor alléén doorzichtige zakken.

Waarom een container voor PMD?2020-03-30T14:04:15+00:00

Op veel plekken in ons land is gebleken dat de inzameling van PMD met containers goed werkt: er wordt veel meer PMD ingezameld en veel minder restafval. Daarnaast zijn inwoners veelal tevreden met de container(s).

Kan ik de PMD container weigeren?2020-03-25T13:55:12+00:00

Nee, dat kan niet. De container voor PMD is verplicht. Wel kunt u na de gewenningsperiode een kleiner formaat PMD container aanvragen via het formulier container omwisselen.

Wat betekent VANG?2020-09-14T12:19:39+00:00

De afkorting VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof.

Veel van wat mensen als afval weggooien, is eigenlijk geen afval. Van oud papier wordt weer nieuw papier gemaakt, van de scherven van flessen en potjes wordt weer nieuw glas gemaakt, van GFT wordt compost gemaakt, enz. PMD (plastic, metaal (blik) en drankenkartons) is ook uitstekend te recyclen voor nieuwe producten.

Meer grondstoffen uit het restafval houden betekent meer recycling en betekent minder restafval verbranden. Dat is goed voor het milieu. Deze andere manier van afval scheiden noemen we “van afval naar grondstof”. Dit is een belangrijk doel van het milieubeleid in Nederland.

Terug