Afval scheiden; De volgende stap in Zeist2020-09-15T07:20:59+00:00

Veelgestelde vragen en antwoorden

Afval scheiden; De volgende stap in Zeist

Wat verandert er wanneer?2020-09-14T13:03:16+00:00

Als u in een laagbouwwoning woont, heeft u in de loop van februari 2020 een eerste brief van de gemeente Zeist ontvangen waarin staat welke veranderingen voor u gelden. De veranderingen verschillen per buurt. Hieronder staan alle veranderingen voor alle buurten op een rijtje.

Laagbouwwoningen met ruimte voor een extra container (kliko)
Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen ruimte hebben voor een extra kliko? Dan krijgt u tussen september en eind 2020 een PMD container bij. Zodra u een PMD-container heeft ontvangen, leegt RMN uw grijze container (voor restafval) niet meer elke 2 weken, maar elke 4 weken. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD container heeft ontvangen, worden deze PMD- zakken niet meer opgehaald.

Laagbouwwoningen met weinig ruimte voor een extra container (kliko)
Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen niet zo heel veel ruimte hebben voor een extra container? Dan vervangt RMN in de loop van 2021 uw grijze container voor restafval voor een container met een oranje deksel. Deze kunt u alleen gebruiken voor PMD, en niet voor restafval. U kunt uw restafval dan wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt, op maximaal 250 meter loopafstand. U ontvangt van gemeente Zeist nog informatie over de geplande locaties voor de ondergrondse containers. U kunt daar dan nog uw mening over geven.

Appartementencomplex of flat
Woont u in een appartementencomplex of flat? RMN gaat daar de komende jaren ondergrondse verzamelcontainers voor PMD en GFT plaatsen. Op een aantal plekken waar restafvalcontainers nu nog bovengronds staan, worden ze ondergronds geplaatst. Ook plaatst RMN op een extra aantal plekken verzamelcontainers voor glas, papier en textiel. In bijzondere situaties zorgen gemeente en RMN voor een maatwerkoplossing. Uiteindelijk moeten ook alle bewoners van hoogbouw goed afval kunnen scheiden. Dit gaat om ongeveer 40% van de huishoudens in Zeist.

Sterrenberg
Bent u bewoner van Sterrenberg? Bij u in de buurt zijn al ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. U krijgt tussen september en eind 2020 van RMN een container voor PMD. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD container heeft ontvangen, worden deze PMD- zakken niet meer opgehaald.

Delen van Den Dolder noord en de Herenlaan en Nooitgedacht
In een paar buurten is nog niet uitgewerkt hoe de gemeente de inzameling van restafval in de toekomst wil organiseren. Het gaat om delen van Den Dolder noord, en om de Herenlaan en Nooitgedacht. De oplossing voor de inzameling van restafval is daar niet zo eenvoudig, doordat de woonpercelen in die buurten heel verschillend van grootte zijn. Wél staat vast dat bewoners in deze buurten een PMD container gaan krijgen. Maar tot 2021 verandert er daar nog even niets.

Waarom een volgende stap?2020-09-14T12:36:06+00:00

De meesten van ons scheiden papier, glas, GFT, batterijen, enzovoort. Maar we produceren per persoon per jaar nog steeds 200 kilo restafval. Dat restafval verdwijnt in de grijze container en kan niet worden hergebruikt. Dit wordt verbrand tegen hoge kosten. En aan die kosten betaalt iedere inwoner mee, via de afvalstoffenheffing. Maar wist u dat van het restafval nog ongeveer 85% kan worden gescheiden? In het restafval zit nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook veel plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons zoals melk- en vruchtensappakken. En dat kan heel goed worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten, zoals nieuwe blikjes, plastic flessen, speelgoed en kleding. Dat is belangrijk, omdat we een beperkte hoeveelheid grondstoffen op deze aarde hebben. Daar moeten we zuinig op zijn.

Zodra u PMD gaat scheiden, zult u zien dat u nog weinig restafval overhoudt. Dat is ook de ervaring van inwoners die al een tijdje PMD scheiden. We doen daarmee een grote stap in de goede richting.

Wat is of gaat er in grote lijnen wijzigen in Zeist?2020-09-14T12:25:08+00:00
  • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend grote percelen (>130m2) hebben (of gaan) een container voor PMD ontvangen
  • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend kleine percelen (<130m2) ontvangen een container voor PMD en gaan het restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
  • In wijken met overwegend grote percelen (>130m2) haalt RMN het restafval 1x per 4 weken op.
  • Ophaaldagen kunnen wijzigen
Waarom is er gekozen voor een PMD container en niet voor nascheiding?2020-09-14T12:16:43+00:00

Regelmatig horen we de suggestie dat nascheiding (door machines) betere scheidingsresultaten oplevert dan voorscheiding (door inwoners). Dat is in sommige gevallen wél, maar in de meeste gevallen niet realistisch. Een toelichting daarop:

  • Alle deskundigen zijn het er over eens dat groente-, fruit- en tuinafval, papier, glas, grofvuil en textiel zeker beter vooraf door de inwoners gescheiden kunnen worden. Als je alles bij elkaar gooit, is goed scheiden achteraf, onmogelijk.
  • We weten dat bewoners van hoogbouw weinig ruimte hebben om afval te scheiden en dat zien we terug in de afvalscheidingsresultaten. Bij woningen met een eigen tuin levert vóóraf scheiden door bewoners juist weer meer PMD op.
  • In Nederland zijn er nog weinig bedrijven die PMD uit restafval kunnen halen. De grootste bedrijven die dat bieden, doen dat voor de grote stedelijke gebieden (denk aan Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Barendrecht)
Mag ik op een andere (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval worden aangesloten?2020-09-14T12:27:49+00:00

U kunt dit verzoek indienen bij RMN op telefoonnummer 0900-6039222 of via e-mailadres info@rmn.nl. Wij zullen dan bekijken en beoordelen of dit mogelijk is.

Ik mag mijn container voor restafval behouden, maar kan ik niet op de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval worden aangesloten?2020-09-14T12:26:46+00:00

Ja, dat kan. U kunt uw afval dan naar een bestaande of reeds geplande ondergrondse container brengen. Dat kan wat verder bij u uit de buurt zijn. U kunt dit verzoek indienen bij RMN op telefoonnummer 0900-6039222 of via e-mailadres info@rmn.nl. Wij zullen dan bekijken en beoordelen of dit mogelijk is.

Wie doet wat?2020-09-14T12:15:37+00:00

Uw gemeente heeft het afvalbeleid vastgesteld en RMN voert dit beleid uit. Voor vragen over dit beleid, bijvoorbeeld waarom er voor dit afvalbeleid is gekozen, kunt u contact opnemen met uw gemeente. RMN kan alleen de vragen beantwoorden die over de uitvoering gaan.

Het inzamelschema loopt maar t/m november. Hoe zit dat precies?2020-09-14T12:12:46+00:00

Op het digitale inzamelschema of in de RMN app kunt u altijd de meest actuele ophaaldata raadplegen. In december kunt u eventueel weer een nieuw papieren exemplaar opvragen.

Wat houdt omgekeerd inzamelen in?2020-09-14T12:20:45+00:00

Omgekeerd inzamelen betekent meer service verlenen op het inzamelen van grondstoffen zoals GFT, papier en PMD en minder service op de inzameling van restafval. Voor de inzameling van grondstoffen stellen we meer voorzieningen ter beschikking. Restafval halen we minder vaak op. Zo kunnen we meer grondstoffen hergebruiken.

Waarom wordt deze manier van inzamelen ingevoerd?2020-09-14T12:18:33+00:00

De gemeente heeft de ambitie de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verlagen tot maximaal 100 kg restafval in 2025. Op dit moment wordt 65% van al het huishoudelijk afval uit de gemeente Baarn gerecycled en produceert iedere inwoner ongeveer 190 kg restafval per jaar. Door de invoering van omgekeerd inzamelen stimuleren we het scheiden van grondstoffen. We verhogen het serviceniveau hierop (PMD container aan huis) en het serviceniveau op restafval verlagen we (minder vaak legen van restafval container).

Gaat door invoering van de PMD container de afvalstoffenheffing omlaag?2020-09-14T12:09:50+00:00

Nee, helaas zijn er meerdere oorzaken waardoor de afvalstoffenheffing waarschijnlijk zal stijgen. Maar beter afval scheiden zorgt er wél voor dat de afvalstoffenheffing minder snel zal stijgen.

Wat betekent VANG?2020-09-14T12:19:39+00:00

De afkorting VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof.

Veel van wat mensen als afval weggooien, is eigenlijk geen afval. Van oud papier wordt weer nieuw papier gemaakt, van de scherven van flessen en potjes wordt weer nieuw glas gemaakt, van GFT wordt compost gemaakt, enz. PMD (plastic, metaal (blik) en drankenkartons) is ook uitstekend te recyclen voor nieuwe producten.

Meer grondstoffen uit het restafval houden betekent meer recycling en betekent minder restafval verbranden. Dat is goed voor het milieu. Deze andere manier van afval scheiden noemen we “van afval naar grondstof”. Dit is een belangrijk doel van het milieubeleid in Nederland.

Terug