Veel gestelde vragen en antwoorden2021-01-07T14:44:23+00:00

Veelgestelde vragen en antwoorden

Afval scheiden; De volgende stap in Zeist

Wat verandert er wanneer?2020-09-14T13:03:16+00:00

Als u in een laagbouwwoning woont, heeft u in de loop van februari 2020 een eerste brief van de gemeente Zeist ontvangen waarin staat welke veranderingen voor u gelden. De veranderingen verschillen per buurt. Hieronder staan alle veranderingen voor alle buurten op een rijtje.

Laagbouwwoningen met ruimte voor een extra container (kliko)
Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen ruimte hebben voor een extra kliko? Dan krijgt u tussen september en eind 2020 een PMD container bij. Zodra u een PMD-container heeft ontvangen, leegt RMN uw grijze container (voor restafval) niet meer elke 2 weken, maar elke 4 weken. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD container heeft ontvangen, worden deze PMD- zakken niet meer opgehaald.

Laagbouwwoningen met weinig ruimte voor een extra container (kliko)
Bent u bewoner van een laagbouwwoning in een buurt waar de meeste woningen niet zo heel veel ruimte hebben voor een extra container? Dan vervangt RMN in de loop van 2021 uw grijze container voor restafval voor een container met een oranje deksel. Deze kunt u alleen gebruiken voor PMD, en niet voor restafval. U kunt uw restafval dan wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt, op maximaal 250 meter loopafstand. U ontvangt van gemeente Zeist nog informatie over de geplande locaties voor de ondergrondse containers. U kunt daar dan nog uw mening over geven.

Appartementencomplex of flat
Woont u in een appartementencomplex of flat? RMN gaat daar de komende jaren ondergrondse verzamelcontainers voor PMD en GFT plaatsen. Op een aantal plekken waar restafvalcontainers nu nog bovengronds staan, worden ze ondergronds geplaatst. Ook plaatst RMN op een extra aantal plekken verzamelcontainers voor glas, papier en textiel. In bijzondere situaties zorgen gemeente en RMN voor een maatwerkoplossing. Uiteindelijk moeten ook alle bewoners van hoogbouw goed afval kunnen scheiden. Dit gaat om ongeveer 40% van de huishoudens in Zeist.

Sterrenberg
Bent u bewoner van Sterrenberg? Bij u in de buurt zijn al ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. U krijgt tussen september en eind 2020 van RMN een container voor PMD. Mogelijk scheidde u al PMD via de groene zakken die u aan de weg kon zetten. Zodra u een PMD container heeft ontvangen, worden deze PMD- zakken niet meer opgehaald.

Delen van Den Dolder noord en de Herenlaan en Nooitgedacht
In een paar buurten is nog niet uitgewerkt hoe de gemeente de inzameling van restafval in de toekomst wil organiseren. Het gaat om delen van Den Dolder noord, en om de Herenlaan en Nooitgedacht. De oplossing voor de inzameling van restafval is daar niet zo eenvoudig, doordat de woonpercelen in die buurten heel verschillend van grootte zijn. Wél staat vast dat bewoners in deze buurten een PMD container gaan krijgen. Maar tot 2021 verandert er daar nog even niets.

Waarom een volgende stap?2020-09-14T12:36:06+00:00

De meesten van ons scheiden papier, glas, GFT, batterijen, enzovoort. Maar we produceren per persoon per jaar nog steeds 200 kilo restafval. Dat restafval verdwijnt in de grijze container en kan niet worden hergebruikt. Dit wordt verbrand tegen hoge kosten. En aan die kosten betaalt iedere inwoner mee, via de afvalstoffenheffing. Maar wist u dat van het restafval nog ongeveer 85% kan worden gescheiden? In het restafval zit nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook veel plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons zoals melk- en vruchtensappakken. En dat kan heel goed worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten, zoals nieuwe blikjes, plastic flessen, speelgoed en kleding. Dat is belangrijk, omdat we een beperkte hoeveelheid grondstoffen op deze aarde hebben. Daar moeten we zuinig op zijn.

Zodra u PMD gaat scheiden, zult u zien dat u nog weinig restafval overhoudt. Dat is ook de ervaring van inwoners die al een tijdje PMD scheiden. We doen daarmee een grote stap in de goede richting.

Wat is of gaat er in grote lijnen wijzigen in Zeist?2020-09-14T12:25:08+00:00
 • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend grote percelen (>130m2) hebben (of gaan) een container voor PMD ontvangen
 • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend kleine percelen (<130m2) ontvangen een container voor PMD en gaan het restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
 • In wijken met overwegend grote percelen (>130m2) haalt RMN het restafval 1x per 4 weken op.
 • Ophaaldagen kunnen wijzigen
Waarom is er gekozen voor een PMD container en niet voor nascheiding?2020-09-14T12:16:43+00:00

Regelmatig horen we de suggestie dat nascheiding (door machines) betere scheidingsresultaten oplevert dan voorscheiding (door inwoners). Dat is in sommige gevallen wél, maar in de meeste gevallen niet realistisch. Een toelichting daarop:

 • Alle deskundigen zijn het er over eens dat groente-, fruit- en tuinafval, papier, glas, grofvuil en textiel zeker beter vooraf door de inwoners gescheiden kunnen worden. Als je alles bij elkaar gooit, is goed scheiden achteraf, onmogelijk.
 • We weten dat bewoners van hoogbouw weinig ruimte hebben om afval te scheiden en dat zien we terug in de afvalscheidingsresultaten. Bij woningen met een eigen tuin levert vóóraf scheiden door bewoners juist weer meer PMD op.
 • In Nederland zijn er nog weinig bedrijven die PMD uit restafval kunnen halen. De grootste bedrijven die dat bieden, doen dat voor de grote stedelijke gebieden (denk aan Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Barendrecht)
Mag ik op een andere (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval worden aangesloten?2020-09-14T12:27:49+00:00

U kunt dit verzoek indienen bij RMN op telefoonnummer 0900-6039222 of via e-mailadres info@rmn.nl. Wij zullen dan bekijken en beoordelen of dit mogelijk is.

Ik mag mijn container voor restafval behouden, maar kan ik niet op de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval worden aangesloten?2020-09-14T12:26:46+00:00

Ja, dat kan. U kunt uw afval dan naar een bestaande of reeds geplande ondergrondse container brengen. Dat kan wat verder bij u uit de buurt zijn. U kunt dit verzoek indienen bij RMN op telefoonnummer 0900-6039222 of via e-mailadres info@rmn.nl. Wij zullen dan bekijken en beoordelen of dit mogelijk is.

Wie doet wat?2020-09-14T12:15:37+00:00

Uw gemeente heeft het afvalbeleid vastgesteld en RMN voert dit beleid uit. Voor vragen over dit beleid, bijvoorbeeld waarom er voor dit afvalbeleid is gekozen, kunt u contact opnemen met uw gemeente. RMN kan alleen de vragen beantwoorden die over de uitvoering gaan.

Het inzamelschema loopt maar t/m november. Hoe zit dat precies?2020-09-14T12:12:46+00:00

Op het digitale inzamelschema of in de RMN app kunt u altijd de meest actuele ophaaldata raadplegen. In december kunt u eventueel weer een nieuw papieren exemplaar opvragen.

Wat houdt omgekeerd inzamelen in?2020-09-14T12:20:45+00:00

Omgekeerd inzamelen betekent meer service verlenen op het inzamelen van grondstoffen zoals GFT, papier en PMD en minder service op de inzameling van restafval. Voor de inzameling van grondstoffen stellen we meer voorzieningen ter beschikking. Restafval halen we minder vaak op. Zo kunnen we meer grondstoffen hergebruiken.

Waarom wordt deze manier van inzamelen ingevoerd?2020-09-14T12:18:33+00:00

De gemeente heeft de ambitie de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verlagen tot maximaal 100 kg restafval in 2025. Op dit moment wordt 65% van al het huishoudelijk afval uit de gemeente Baarn gerecycled en produceert iedere inwoner ongeveer 190 kg restafval per jaar. Door de invoering van omgekeerd inzamelen stimuleren we het scheiden van grondstoffen. We verhogen het serviceniveau hierop (PMD container aan huis) en het serviceniveau op restafval verlagen we (minder vaak legen van restafval container).

Gaat door invoering van de PMD container de afvalstoffenheffing omlaag?2020-09-14T12:09:50+00:00

Nee, helaas zijn er meerdere oorzaken waardoor de afvalstoffenheffing waarschijnlijk zal stijgen. Maar beter afval scheiden zorgt er wél voor dat de afvalstoffenheffing minder snel zal stijgen.

Wat betekent VANG?2020-09-14T12:19:39+00:00

De afkorting VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof.

Veel van wat mensen als afval weggooien, is eigenlijk geen afval. Van oud papier wordt weer nieuw papier gemaakt, van de scherven van flessen en potjes wordt weer nieuw glas gemaakt, van GFT wordt compost gemaakt, enz. PMD (plastic, metaal (blik) en drankenkartons) is ook uitstekend te recyclen voor nieuwe producten.

Meer grondstoffen uit het restafval houden betekent meer recycling en betekent minder restafval verbranden. Dat is goed voor het milieu. Deze andere manier van afval scheiden noemen we “van afval naar grondstof”. Dit is een belangrijk doel van het milieubeleid in Nederland.

Containerregistratie

Houden jullie bij hoe vaak ik de containers aanbied?2019-12-17T14:20:48+00:00

Nee dat houden wij niet bij. De barcode is alleen voor de registratie van de container op uw adres. Zo weten wij welke containers een huishouden gebruikt.

Ik ben de registratiesticker kwijt, wat moet ik doen?2020-03-30T13:27:49+00:00

Neem contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN.

Wij sturen u dan een vervangende registratiesticker op. De oude wordt geblokkeerd.

Ik heb de registratiesticker op de verkeerde plek op de container geplakt, wat nu?2020-03-30T13:28:53+00:00

De registratiesticker mag u laten zitten. U kunt deze er niet meer afhalen, dan zal de registratiesticker stuk gaan. Wij zullen bij controle niet alleen de aangegeven plek bekijken, maar de gehele container.

Mijn container zonder registratiesticker is weggehaald, wat nu?2020-10-12T13:49:25+00:00

RMN heeft geen juiste registratiesticker op uw container aangetroffen. Daarom is uw container weggehaald. Neem contact op met RMN via telefoonnummer 0900-6039222, zodat we kunnen bekijken of de container eventueel weer teruggeplaatst kan worden.

Mijn registratiesticker van de container (kliko) is stuk, wat nu?2020-10-12T11:32:00+00:00

Neem contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN via 0900-6039222 (ma t/m vr 8.30 – 16.30 uur) of via e-mailadres info@rmn.nl. Wij sturen dan zo snel mogelijk een vervangende registratiesticker op en de beschadigde registratiesticker halen wij uit ons systeem.

 

Waarom worden alle containers geregistreerd?2020-03-30T13:16:22+00:00

Elk huishouden kan gebruik maken van verschillende containers voor huishoudelijk afval. Voor gebruik van containers betaalt u jaarlijks een bedrag aan afvalstoffenheffing (het zogenaamde vastrechttarief). In elke gemeente kan dit tarief anders zijn. De registratie van containers zorgt ervoor dat huishoudens niet meer inhoud (en dus afval) aanbieden dan waarvoor zij betalen. Containers die niet geregistreerd zijn en dus geen registratiesticker hebben, leegt RMN niet meer. Dat is duidelijk en eerlijk voor iedereen.

Wat houdt containerregistratie in?2020-10-12T11:23:00+00:00

Bij containerregistratie worden alle containers (kliko’s) voorzien van een speciale registratiesticker met een barcode.

Grofvuil

Buurtbewoners hebben ook grofvuil buiten gelegd, maar geen afspraak gemaakt. Wat nu?2019-12-17T13:59:17+00:00

Grofvuil wat niet is aangemeld, nemen wij niet mee. Wanneer dit bijvoorbeeld van uw buren is, dan moeten zij zelf een afspraak maken voor het ophalen van het grofvuil. Tot die tijd moeten zij het grofvuil weer op eigen terrein plaatsen, anders riskeren zij een boete.

Er ligt grofvuil op straat wat niet van mij is. Kunnen jullie dat ophalen?2019-12-17T13:56:48+00:00

Bij  de afdeling Publiekscontacten, telefoon 0900-6039222 (ma t/m vrij 8.30-16.30 uur) kunt u navragen of hier een afspraak voor is. Ook kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Het grofvuil is op de afgesproken dag niet opgehaald. Wat nu?2019-12-17T13:57:07+00:00

Vervelend dat uw grofvuil niet is opgehaald. Dit kan meerdere redenen hebben. Het beste kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten, telefoon 0900-6039222 (ma t/m vrij 8.30-16.30 uur)

Hoe laat halen jullie het grofvuil op?2019-12-17T13:55:55+00:00

Bij het maken van de afspraak is er dagdeel aangegeven waarop RMN langskomt. Het is helaas niet mogelijk een exact tijdstip aan te geven. Bij het maken van de afspraak is er een dagdeel aangegeven waarop RMN langskomt. Het is helaas niet mogelijk een exact tijdstip aan te geven.

Hoe laat moet ik het grofvuil buiten leggen?2019-12-17T13:59:32+00:00

Het grofvuil legt u op de inzameldag om 7.30 uur buiten op de afgesproken aanbiedplek.

Hoe lang duurt het voor RMN het grofvuil komt ophalen?2019-12-17T14:02:10+00:00

Houd rekening met een wachttijd. RMN komt één keer in de maand in uw wijk langs. De afspraak wordt zo snel mogelijk ingepland.

Hoe maak ik een afspraak voor het ophalen van grofvuil?2019-12-17T13:57:44+00:00

U kunt een afspraak maken via het afsprakenformulier of bij RMN Publiekscontacten, telefoon 0900-6039222 (ma t/m vrij 8.30-16.30 uur).

Hoe vaak kan ik een afspraak maken om mijn grofvuil op te laten halen?2019-12-17T14:00:11+00:00

U kunt zo vaak een afspraak maken als u wilt, maar er kan maar één afspraak tegelijkertijd in ons systeem staan.

U heeft bijvoorbeeld een afspraak staan voor aanstaande donderdag. U kunt dan vanaf de dag erna (vrijdag) weer een afspraak maken via het afsprakenformulier of bij RMN Publiekscontacten, telefoon 0900-6039222 (ma t/m vrij 8.30-16.30 uur).

Hoeveel grofvuil mag ik per keer aanbieden?2019-12-17T13:59:54+00:00

U mag maximaal 3m3 grofvuil per keer aanbieden.

Kan ik mijn afspraak voor het ophalen van grofvuil ook verzetten of afzeggen?2019-12-17T13:57:26+00:00

Ja dat kan tot uiterlijk een dag van te voren tot 14.00 uur. U kunt dat via de afdeling Publiekscontacten doorgeven. Verzetten of afzeggen op de dag van de afspraak zelf kan niet omdat de chauffeurs dan al onderweg zijn.

Mag ik alle soorten grofvuil aanbieden?2019-12-17T14:01:09+00:00

Nee dat mag niet. Afvalstromen zoals glas, steen, puin, autobanden, bielzen, dakbedekking, graszoden, asbest en chemisch afval kunt u niet aanbieden als grofvuil en moet u zelf wegbrengen naar het recyclingstation.

Nemen jullie ook grofvuil mee wat ik niet heb aangemeld?2019-12-17T14:02:38+00:00

Het grofvuil dat u bij het maken van de afspraak heeft aangemeld, halen wij bij u op. Als er grofvuil staat wat niet is aangemeld, dan nemen wij dat niet mee.

Waar kan ik mijn grofvuil kwijt?2019-12-17T13:54:47+00:00

Herbruikbare spullen kunt u gratis inleveren bij de kringloop in uw gemeente. Grofvuil kunt u gratis inleveren bij het recyclingstation. Indien gewenst kunt u gratis een aanhangwagen lenen om grofvuil naar het recyclingstation te brengen. U kunt grofvuil ook bij u thuis laten ophalen. Ga voor meer informatie naar Wat moet ik doen met mijn grofvuil?

Waarom kan ik niet zelf een dag uitkiezen dat RMN het grofvuil ophaalt?2019-12-17T14:01:51+00:00

Om de kosten voor het ophalen van grofvuil zo laag mogelijk te houden is er een vaste route waarbij RMN langs meerdere adressen rijdt. Het is niet haalbaar om voor één of twee adressen een voertuig in te zetten.

Wilt u eerder uw grofvuil kwijt? Breng het dan zelf gratis naar het recyclingstation.

Waarom moet ik betalen voor het laten ophalen van grofvuil?2019-12-17T13:55:39+00:00

De gemeente heeft hiertoe besloten uit bezuinigingsoverwegingen. De werkelijke kostprijs ligt overigens hoger. U kunt uw grofvuil ook zelf brengen naar het recyclingstation. Dit is gratis voor inwoners. U kunt gratis een aanhangwagen lenen om uw grofvuil naar het recyclingstation te brengen.

Wat behoort tot het grofvuil?2019-12-17T13:54:24+00:00

Grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is voor in de minicontainer en wat niet meer geschikt is voor anderen om te gebruiken. Bijvoorbeeld: matrassen, vloerbedekking, kapotte (tuin)meubels e.d.

Wat gebeurt er met het grofvuil wat jullie aan huis ophalen?2019-12-17T13:56:30+00:00

Het grofvuil wat wij aan huis ophalen brengen wij direct naar een verwerker. Aangezien alle soorten grofvuil bij het ophalen vermengd zijn, kunnen ze bij de verwerker beperkt grondstoffen terugwinnen uit het grofvuil. Een deel verdwijnt hierdoor bij het restafval, wat verbrand wordt. Dat is slecht voor het milieu en zonde van de waardevolle grondstoffen waar dat grofvuil uit bestaat.

Grofvuil kan wél goed worden gescheiden als u het zelf wegbrengt naar het recyclingstation. Op het recyclingstation kunt u veel verschillende soorten grondstoffen gescheiden inleveren. Deze grondstoffen gaan bij de verwerker langs een ASI installatie (afval sorteer installatie). Hier worden uit diverse afvalstromen, grondstoffen teruggewonnen. Door optische, mechanische en handmatige scheiding worden grondstoffen als hout, papier, metalen en puin herwonnen uit het grofvuil. Zo kunnen alle waardevolle grondstoffen hergebruikt worden.

Wat is de maximale lengte/breedte van het grofvuil dat ik mag aanbieden?2019-12-17T13:56:13+00:00

Losse materialen moet u bundelen per soort met een maximale lengte  van 1,5 meter en een maximaal gewicht van 25 kg. U mag maximaal 3m3 per keer aanbieden.

Wat is grofvuil?2019-12-17T14:00:46+00:00

Grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is voor in de container en wat niet meer geschikt is voor anderen om te gebruiken. Bijvoorbeeld: matrassen, vloerbedekking, kapotte (tuin)meubels e.d. Ook kapotte elektrische huishoudelijke apparaten (koelkasten, vriezer, e.d.) worden als grofvuil aangemerkt. Verder behoren ook ijzer en snoeihout tot het grofvuil.

Wat zijn de aanbiedregels voor het ophalen van grofvuil?2019-12-17T13:59:01+00:00
 • Leg het grofvuil op de afgesproken ophaaldag vóór 7.30 uur aan de weg
 • Zet het grofvuil op de afgesproken aanbiedplek neer.
 • Leg maximaal 3m3 grofvuil neer.
 • Losse materialen bundelen per soort met een maximale lengte  van 1,5 meter en een maximaal gewicht van 25 kg.
Wat zijn de regels voor het aanbieden van grofvuil?2019-12-17T13:55:04+00:00

De regels voor het aanbieden van grofvuil verschillen per gemeente. Wilt u weten welke regels er in uw gemeente gelden, kijk bij: Wat kan ik doen met mijn grofvuil?

Welk grofvuil haalt RMN niet aan huis op?2019-12-17T14:00:29+00:00

RMN haalt geen accu’s, autobanden, asbest, bielzen, bouw- en sloopafval (bijv. gipsplaten, stenen, puin, dakleer), chemisch afval (bijv. olie, verf), glas, spiegels, textiel en zakken of dozen met inhoud thuis op.

Welke kringloop hoort er bij mijn gemeente?2019-12-17T13:55:20+00:00

Elke gemeente heeft zijn eigen (soms overkoepelende organisatie) die de kringloop verzorgt. Welke kringlooporganisatie in uw gemeente actief is, kunt u nakijken op de pagina: Kringloop.

Inzamelschema

Als ik het online inzamelschema wil oproepen krijg ik een foutmelding, wat nu?2019-12-17T13:36:30+00:00

Controleer of u de juiste link gebruikt:  inzamelschema.rmn.nl Heeft u het inzamelschema eerder online geraadpleegd en lukte het toen wel? Het kan zijn dat het geheugen van uw computer naar een oude (niet meer bestaande) pagina verwijst. Typ dan Ctrl+F5 (Ctrl toets ingedrukt houden en dan de F5 toets indrukken). Daarmee vernieuwt u de pagina. Mogelijk is het probleem daarmee opgelost. Lukt het met deze tips nog niet? Neem dan contact op met RMN.

Ik ben mijn papieren inzamelschema kwijt, hoe kom ik aan een nieuwe?2019-12-17T13:34:49+00:00

U kunt uw inzamelgegevens opzoeken in het inzamelschema na het intoetsen van uw postcode en huisnummer en daarvan vervolgens een print maken. Lukt dit niet, neem dan contact op met RMN. 

Ik heb geen papiercontainer. Waarom staan de inzameldagen dan toch in mijn inzamelschema?2019-12-17T13:34:32+00:00

Alle laagbouwhuishoudens kunnen gebruik maken van een papiercontainer. Op basis daarvan is het inzamelschema ingericht. Ook als u geen gebruik maakt van de container zijn de inzameldagen daarom toch zichtbaar in uw inzamelschema.

Ik wil het inzamelschema graag op papier, maar ik heb geen printer. Wat nu?2019-12-16T05:44:19+00:00

Wij bieden elk jaar in oktober/november de mogelijkheid een papieren versie van het nieuwe inzamelschema bij ons aan te vragen. Wij plaatsen hiervoor advertenties in de plaatselijke krant met daarbij een bon waarmee u het inzamelschema kunt aanvragen. Deze bon kunt u kosteloos retour sturen. Het inzamelschema wordt dan eind december toegestuurd. U kunt ook gebruik maken van het online formulier Stuur mij een inzamelschema.

In het inzamelschema staat een afvalzak als icoon voor restafval. Betekent dit dat ik het restafval in zakken moet aanbieden?2019-12-17T13:34:14+00:00

Nee, het icoon in het inzamelschema geeft niet het inzamelmiddel, maar de afvalsoort aan. In dit geval restafval. Dit wordt op de gebruikelijke manier ingezameld. Bij laagbouw huishoudens is dat met minicontainers, bij hoogbouw gebeurd dit door middel van verzamelcontainers of ondergrondse containers.

RMN kan het online inzamelschema op elk moment wijzigen. Hoe weet ik of er wijzigingen zijn aangebracht in het inzamelschema?2019-12-17T13:33:57+00:00

Als uw inzameldagen gedurende het jaar wijzigen, ontvangt u daarover van RMN een brief. De gewijzigde inzameldagen kunt u dan direct bekijken in het online inzamelschema.

Soms moet ik 3x in de week afval aanbieden. Kan dat niet op 1 dag?2019-12-17T13:33:34+00:00

Onze bedrijfsvoering is erop gericht zo efficiënt mogelijk te werken en daarmee de kosten voor de gemeenten waar wij voor werken (en dus ook voor de inwoners die afvalstoffenheffing betalen) zo laag mogelijk te houden. De inzameling zo goed mogelijk spreiden is een van de maatregelen om dit te bereiken. Voor u als inwoner betekent dit dat uw afval/grondstoffen op verschillende dagen worden opgehaald.

Tijdens de feestdagen wordt er geen afval ingezameld. Waar kan ik de inhaaldagen vinden?2019-12-17T13:33:14+00:00

De ophaaldagen worden in het inzamelschema aangeduid met iconen. Als uw inzameldag op een feestdag valt, dan staat op die betreffende datum geen icoon. Het icoon staat dan op de datum waarop het afval/de grondstoffen wel worden opgehaald.

Volgens mij is het inzamelschema niet compleet. Wat nu?2019-12-17T13:32:52+00:00

In het inzamelschema zijn alleen de afvalsoorten/grondstoffen vermeld die op het vermelde adres aan huis worden ingezameld. Wordt bij u bijvoorbeeld alleen PMD (plastic, metaal (blik) en drankenkartons) aan huis ingezameld, dan zal alleen PMD in het inzamelschema te zien zijn. Ontbreken er bij u ten onrechte afvalsoorten/grondstoffen in het inzamelschema, neem dan contact op met RMN. Onze medewerkers zullen samen met u proberen de oorzaak te achterhalen zodat het probleem kan worden opgelost.

Waarom is gekozen voor iconen om de verschillende soorten afval in het inzamelschema aan te duiden en niet voor gekleurde containers (blauw voor papier, etc.)?2019-12-17T13:32:33+00:00

Er is gekozen voor iconen omdat de informatie in het inzamelschema ook duidelijk moet zijn als deze niet in kleur beschikbaar is. Denk aan mensen die kleurenblind zijn of die alleen zwart-wit kunnen printen. Daarom is gekozen om te werken met verschillende iconen.

Wanneer ik mijn postcode en huisnummer intyp, dan werkt het inzamelschema niet. Wat nu?2019-12-16T05:43:23+00:00

Het kan zijn dat het inzamelschema uw postcode en huisnummer niet herkent. Neem in dat geval contact op met RMN.

Wanneer is mijn postcode en huishummer intyp, dan zie ik mijn huisnummer/adres niet terug in het pull down menu. Wat nu?2019-12-16T05:41:50+00:00

Neem contact op met RMN. Onze medewerkers zullen samen met u proberen de oorzaak te achterhalen zodat het probleem kan worden opgelost.

Omgekeerd inzamelen Baarn (VANG)

Gaat door invoering van de PMD container de afvalstoffenheffing omlaag?2020-09-14T12:09:50+00:00

Nee, helaas zijn er meerdere oorzaken waardoor de afvalstoffenheffing waarschijnlijk zal stijgen. Maar beter afval scheiden zorgt er wél voor dat de afvalstoffenheffing minder snel zal stijgen.

Het inzamelschema loopt maar t/m november. Hoe zit dat precies?2020-09-14T12:12:46+00:00

Op het digitale inzamelschema of in de RMN app kunt u altijd de meest actuele ophaaldata raadplegen. In december kunt u eventueel weer een nieuw papieren exemplaar opvragen.

Hoe vaak legen jullie de container voor restafval?2020-04-03T11:57:09+00:00

In wijken waar de huishoudens een container voor PMD (hebben) ontvangen, en die ook nog gebruik blijven maken van een container voor restafval, leegt RMN de container voor restafval 1x per 4 weken.

Hoe weet ik of de container voor PMD voor mij is?2020-03-30T14:24:24+00:00

De container voor PMD plaatsen wij bij u op de stoep van de woning. De container voor PMD is voorzien van een registratiesticker met uw adresgegevens zodat u kunt controleren of deze voor u bestemd is. U dient de container op eigen terrein te stallen.

Hoe weet ik straks van welke nieuw te plaatsen ondergrondse verzamelcontainer ik gebruik ga maken?2020-04-03T09:43:06+00:00

Wanneer dit op u van toepassing is dan ontvangt u te zijner tijd een informatiebrief van RMN met de juiste locatie, gebruikersinstructie en de milieupas.

Ik ga gebruikmaken van een bestaande (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Wat gebeurt er met mijn container voor restafval?2020-04-03T09:40:43+00:00

In de (nog te) ontvangen brief staat uitgelegd wanneer u uw container voor restafval aan de weg dient te zetten. U dient de container voor restafval die dag voor 7.30 uur op de stoep voor uw woning aan te bieden. De container voor restafval wordt tussen 7.30 en 16.00 uur opgehaald. U hoeft hiervoor niet aanwezig te zijn.

Ik ga gebruikmaken van een bestaande (ondergrondse) verzamelcontainer, hoe moet dit en welke is dat?2020-03-30T14:16:45+00:00

Op de dag dat RMN de container voor restafval bij u ophaalt, ontvangt u een brief van RMN in de brievenbus met informatie over het gebruik van de (ondergrondse) verzamelcontainer en een milieupas waarmee u de aan u toegewezen (ondergrondse) verzamelcontainer kunt openen. Bij deze brief zit ook een kaartje waar uw (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval zich bevindt.

Ik heb een beperking en ben niet in staat om mijn restafval weg te brengen naar een verzamelcontainer. Wat nu?2020-03-30T14:13:35+00:00

Bij het bepalen van de locaties van de ondergrondse containers is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap. De containers staan op maximaal 300 meter loopafstand van de woning. Als u het afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over en hoeft u minder vaak naar de ondergrondse verzamelcontainer toe. Wanneer u erg slecht ter been bent, kunt u voor het wegbrengen hulp vragen aan familie, vrienden of buren, of uw hulp die bijvoorbeeld boodschappen voor u doet.

Uiteraard kunt u ook u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van RMN. Dit kan telefonisch op 0900-6039222 of per email info@rmn.nl. Dan bekijken we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn.

 

Ik heb geen container voor PMD. Wat doe ik dan met mijn PMD?2020-04-03T10:01:20+00:00

Woont u in een appartementencomplex? Dan kunt u hoogstwaarschijnlijk uw zakken met PMD op uw inzameldag aanbieden of naar het recyclingstation brengen.

Ik heb geen milieupas/chip ontvangen. Wat nu?2020-04-03T09:51:22+00:00

U ontvangt alleen een milieupas/chip voor de (ondergrondse) verzamelcontainer wanneer wij uw container voor restafval hebben opgehaald. Neemt u contact op met RMN (0900-6039222 of info@rmn.nl) voor het alsnog laten ophalen van de container voor restafval. Wij halen deze dan zo spoedig mogelijk op en u ontvangt dan een brief met informatie over het gebruik van de (ondergrondse) verzamelcontainer en een milieupas/chip.

Ik heb geen ruimte voor een 4e container. Wat nu?2020-03-30T14:12:24+00:00

Neemt u contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN. Dit kan telefonisch op 0900-6039222 of per email info@rmn.nl Dan bekijken we gezamenlijk wat de beste oplossing is voor u.

Ik heb meerdere containers voor restafval en ga nu over naar een verzamelcontainer voor restafval. Wat nu?2020-03-30T14:22:30+00:00

Wanneer u eventueel overgaat op een (ondergrondse) verzamelcontainer, dan moet u alle containers voor restafval inleveren.

Ik moet mijn restafval wegbrengen naar een verzamelcontainer, maar mijn buren niet. Hoe zit dat?2020-04-14T13:48:47+00:00

De gemeente Baarn heeft besloten dat de meeste percelen groter dan 130 m2 een container voor PMD ontvangen en hun container voor restafval mogen behouden. De meeste percelen kleiner dan 130 m2 ontvangen ook een PMD container maar gaan hun restafval wegbrengen naar een verzamelcontainer.

Het kan dus zo zijn dat u het restafval weg moet brengen en uw buren hun container (kliko) voor restafval mogen behouden.

In sommige straten is er sprake van maatwerk en kan de situatie anders zijn dan hierboven beschreven. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN.

 

 

 

Ik woon in een hoogbouwwoning in Baarn. Hoe kom ik aan PMD zakken?2021-02-26T14:04:26+00:00

De gratis zakken zijn alleen beschikbaar voor enkele aangewezen hoogbouwadressen in Baarn en niet voor geheel Baarn. De rollen met PMD zakken zijn na een check op postcode en huisnummer af te halen op het gemeentehuis van Baarn of bij het recyclingstation aan de Oude Amsterdamsestraatweg 4.

Ik woon in hoogbouw. Kan ik een container voor PMD aanvragen?2020-03-25T13:41:20+00:00

Ja dat kan met instemming van de VVE van het appartementencomplex waar u woont. De container(s) voor PMD moeten op eigen terrein gestald kunnen worden. De VVE kan container(s) aanvragen via het aanvraagformulier of bij RMN Publiekscontacten, telefoon 0900-6039222 (ma t/m vrij 8.30-16.30 uur).

In mijn brief staat dat ik de container voor restafval moet inleveren. Kan ik mijn container voor restafval ook behouden?2020-04-03T09:42:01+00:00

Nee, dit kan niet. U gaat gebruik maken van een (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Een container met restafval legen wij in uw buurt niet meer.

In ons huishouden hebben we veel luiers. Gaat het niet stinken bij het restafval?2020-03-25T13:23:45+00:00

We begrijpen uw zorgen over de luiers. U kunt uw luiers apart inleveren in de speciaal daarvoor bestemde containers voor luiers. Hierdoor vermindert de stankoverlast van uw container voor restafval en houdt uw meer ruimte over in de container. Bekijk de locaties waar u luiers kunt inleveren.

Kan ik de PMD container weigeren?2020-03-25T13:55:12+00:00

Nee, dat kan niet. De container voor PMD is verplicht. Wel kunt u na de gewenningsperiode een kleiner formaat PMD container aanvragen via het formulier container omwisselen.

Kan ik ook een kleine (140 liter) container voor PMD krijgen?2020-03-30T14:10:50+00:00

Ja, dat kan. Na een gewenningsperiode kunt u vanaf 1-7-2020 uw container(s) wisselen via het formulier container omwisselen. U kunt ook telefonisch 0900-6039222 of per email info@rmn.nl een verzoek doen om de grote (240 liter) PMD container om te laten wisselen voor een kleine (140 liter) container. Wij brengen u bij de aanvraag op de hoogte van het moment van omwisseling.

Kan ik tijdens de invoering van het omgekeerd inzamelen, overige containers omwisselen voor een groter of kleiner formaat?2020-03-30T13:59:29+00:00

Nee dat gaat niet. De eerste maanden zijn bedoeld om te ervaren hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Na ruim drie maanden kunt u telefonisch (0900-6039222) of per email info@rmn.nl een verzoek indienen voor het omwisselen van een container voor restafval, GFT, PMD of papier naar een kleiner of groter formaat.

Mag ik op een andere (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval worden aangesloten?2020-09-14T12:27:49+00:00

U kunt dit verzoek indienen bij RMN op telefoonnummer 0900-6039222 of via e-mailadres info@rmn.nl. Wij zullen dan bekijken en beoordelen of dit mogelijk is.

Mag PMD ook los in de container?2020-04-29T14:58:28+00:00

Ja, dit heeft de voorkeur. Zo past er meer in de container. U mag het PMD ook in zakken in de container doen. Gebruikt u hiervoor alléén doorzichtige zakken.

Moet ik thuis zijn als de container voor PMD wordt geplaatst?2020-03-30T14:08:45+00:00

Nee, u hoeft hier niet voor aanwezig te zijn of ervoor te tekenen. De container voor PMD plaatsen wij tussen 7.30 en 16.00 uur op de stoep voor de woning.

Waar staan de (ondergrondse) verzamelcontainers voor restafval?2020-04-03T09:39:33+00:00

Er zijn al bestaande ondergrondse verzamelcontainers waar reeds inwoners gebruik van maken. Ook komen er een aantal nieuwe ondergrondse verzamelcontainers op verschillende locaties. Omwonenden hebben hier  vanuit de gemeente Baarn al informatie over ontvangen.

Waarom een container voor PMD?2020-03-30T14:04:15+00:00

Op veel plekken in ons land is gebleken dat de inzameling van PMD met containers goed werkt: er wordt veel meer PMD ingezameld en veel minder restafval. Daarnaast zijn inwoners veelal tevreden met de container(s).

Waarom moet ik gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer?2020-03-30T14:33:58+00:00

In sommige buurten hebben de woningen over het algemeen weinig ruimte voor een extra container aan huis. In plaats daarvan kunt u uw restafval op elk gewenst tijdstip wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt op maximaal 300 meter loopafstand.

Waarom moet ik gebruikmaken van de toegewezen (ondergrondse) verzamelcontainer?2020-04-03T09:47:25+00:00

RMN heeft samen met de gemeente gekeken of er al een bestaande (ondergrondse) verzamelcontainer in de buurt staat waar u gebruik van kunt gaan maken. Is dit niet het geval dan plaatsen wij een nieuwe (ondergrondse) verzamelcontainer op max 300 meter loopafstand. Daarnaast is er gekeken naar het aantal aansluitingen op de (ondergrondse) verzamelcontainer zodat er geen capaciteitsproblemen ontstaan.

Waarom mogen sommige huishoudens nog losse zakken met PMD aanbieden?2020-04-03T09:57:25+00:00

Dit zijn (vaak) huishoudens van appartementencomplexen. Zij kunnen geen gebruik maken van containers (kliko’s) aan huis en mogen het PMD nog in zakken aan de weg leggen.

 

Waarom wordt deze manier van inzamelen ingevoerd?2020-09-14T12:18:33+00:00

De gemeente heeft de ambitie de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verlagen tot maximaal 100 kg restafval in 2025. Op dit moment wordt 65% van al het huishoudelijk afval uit de gemeente Baarn gerecycled en produceert iedere inwoner ongeveer 190 kg restafval per jaar. Door de invoering van omgekeerd inzamelen stimuleren we het scheiden van grondstoffen. We verhogen het serviceniveau hierop (PMD container aan huis) en het serviceniveau op restafval verlagen we (minder vaak legen van restafval container).

Waarom wordt restafval nog maar 1x per 4 weken opgehaald?2020-03-30T14:29:23+00:00

Wie goed zijn afval scheidt, heeft nog maar heel weinig restafval. Sinds 1 januari 2016 scheiden we in uw gemeente PMD. U heeft wellicht gemerkt dat u veel minder restafval heeft. Het is dan ook voldoende om restafval 1x per 4 weken op te halen.

Wat betekent VANG?2020-09-14T12:19:39+00:00

De afkorting VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof.

Veel van wat mensen als afval weggooien, is eigenlijk geen afval. Van oud papier wordt weer nieuw papier gemaakt, van de scherven van flessen en potjes wordt weer nieuw glas gemaakt, van GFT wordt compost gemaakt, enz. PMD (plastic, metaal (blik) en drankenkartons) is ook uitstekend te recyclen voor nieuwe producten.

Meer grondstoffen uit het restafval houden betekent meer recycling en betekent minder restafval verbranden. Dat is goed voor het milieu. Deze andere manier van afval scheiden noemen we “van afval naar grondstof”. Dit is een belangrijk doel van het milieubeleid in Nederland.

Wat houdt omgekeerd inzamelen in?2020-09-14T12:20:45+00:00

Omgekeerd inzamelen betekent meer service verlenen op het inzamelen van grondstoffen zoals GFT, papier en PMD en minder service op de inzameling van restafval. Voor de inzameling van grondstoffen stellen we meer voorzieningen ter beschikking. Restafval halen we minder vaak op. Zo kunnen we meer grondstoffen hergebruiken.

Wat is of gaat er in grote lijnen wijzigen in Baarn?2020-03-30T13:54:57+00:00
 • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend grote percelen (>130m2) hebben (of gaan) een container voor PMD ontvangen
 • Laagbouw huishoudens in wijken met overwegend kleine percelen (<130m2) ontvangen een container voor PMD en gaan het restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.
 • In wijken met overwegend grote percelen (>130m2) haalt RMN het restafval 1x per 4 weken op.
 • Ophaaldagen kunnen wijzigen
Wie doet wat?2020-09-14T12:15:37+00:00

Uw gemeente heeft het afvalbeleid vastgesteld en RMN voert dit beleid uit. Voor vragen over dit beleid, bijvoorbeeld waarom er voor dit afvalbeleid is gekozen, kunt u contact opnemen met uw gemeente. RMN kan alleen de vragen beantwoorden die over de uitvoering gaan.

Zijn er kosten voor het omwisselen van de PMD-container?2020-03-30T14:11:40+00:00

Na de gewenningsperiode kunt u het formaat van de PMD-container kosteloos omwisselen.

(Ondergrondse) verzamelcontainers

De verzamelcontainer die ik gebruik is vol/kapot, wat nu?2019-12-18T12:26:18+00:00

Neem contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN: 0900-6039222 (ma t/m vr 8.30-16.30 uur) of via info@rmn.nl. RMN zal ervoor zorgen dat de verzamelcontainer zo spoedig mogelijk geleegd of gerepareerd wordt. Plaats in geen geval afval naast de container. Doet u dit wel dan bent u in overtreding en kunt u een bekeuring krijgen.

Ik ga verhuizen, wat doe ik met mijn milieupas/chip?2020-04-03T09:49:16+00:00

De milieupas/chip behoort bij het adres. Laat de milieupas/chip achter in de woning of draag deze gelijk met de huissleutels over aan de nieuwe bewoner.

Ik maak gebruik van een verzamelcontainer en ben de milieupas/chip kwijt, wat nu?2019-12-18T12:28:21+00:00

U kunt een nieuwe milieupas/chip aanvragen. Neem daarvoor contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN: 0900-6039222 (ma t/m vr 8.30 – 16.30 uur) of stuur een e-mail naar info@rmn.nl.

De oude milieupas/chip blokkeert RMN dan direct.

Kan ik een extra milieupas/chip krijgen?2020-04-03T09:48:38+00:00

Nee, per huishouden wordt er maar één milieupas/chip verstrekt, het is ook niet mogelijk (ook niet tegen betaling) een extra milieupas/chip voor uw adres aan te vragen.

Kan ik een milieupas/chip krijgen voor een andere ondergrondse verzamelcontainer?2020-04-03T09:52:29+00:00

Neemt u contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN. Dit kan telefonisch op 0900-6039222 of per email info@rmn.nl. Dan bekijken we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn.

Mijn milieupas/chip heeft zichtbare schade en werkt niet meer. Wat nu?2020-04-03T09:50:32+00:00

Neemt u contact op met RMN (0900-6039222 of info@rmn.nl) voor meer informatie. U kunt eventueel ook langskomen op het kantoor van RMN, Lange Brinkweg 81 in Soest. Hier kunt u namelijk persoonlijk een vervangende milieupas/chip afhalen.

Moet ik betalen voor het gebruik van de ondergrondse verzamelcontainer?2020-04-03T09:49:53+00:00

Nee, aan het gebruik van de milieupas/chip voor de ondergrondse verzamelcontainer zijn geen extra kosten verbonden.

Plastic, Metaal(blik) en Drankenkartons (PMD)

Afval dat snel gaat stinken zoals folies van vis en vlees doe ik om die reden liever bij het restafval. Kan ik dat blijven doen?2019-12-17T13:29:51+00:00

Verpakkingen waar voedsel in heeft gezeten en restjes worden als u het goed scheidt en niet bij het restafval doet, juist vaak bij u opgehaald: plastic verpakkingsmateriaal, blik, drankenkartons (PMD) en GFT worden 1x per 2 weken opgehaald.

Hoe kan ik een drankenkarton het beste weggooien?2019-12-17T13:13:27+00:00

Maak het pak helemaal leeg en maak hem plat. Zo kunt u het laatste restje eruit knijpen. Draai daarna de dop terug op het pak, want ook die wordt gerecycled.

Hoe vaak halen jullie het PMD op?2020-03-30T14:06:28+00:00

De containers voor PMD legen wij 1x per 2 weken. Zakken met PMD (indien van toepassing) halen wij ook 1x per 2 weken op.

Hoe wordt PMD gerecycled?2020-04-29T15:02:44+00:00

PMD is een afkorting van Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal (blik) en Drankenkartons. PMD wordt gezamenlijk ingezameld. Dit maakt het scheiden en inzamelen een stuk gemakkelijker dan wanneer we alle drie de stromen apart moeten houden. Na inzameling zijn deze verpakkingen eenvoudig van elkaar te scheiden in sorteercentra. Via deze link kunt u zien waar uw ingezamelde PMD naartoe gaat.

Het door RMN ingezamelde plastic verpakkingsafval gaat naar een sorteerinstallatie. Daar worden de plastic verpakkingen losgeschud en ontdaan van vervuiling en andere materialen zoals blik en drankenkartons, waarna ze worden gesorteerd per soort plastic. Elke soort plastic wordt in balen geperst en gaat naar recyclingfabrieken. Zij vermalen het plastic tot snippers en reinigen het. Vervolgens worden de plastic snippers samengesmolten tot nieuwe grondstof. Daarvan worden nieuwe korrels gemaakt (granulaat), die dienen als grondstof voor de productie van nieuwe producten. Bijvoorbeeld: jerrycans, truien, speelgoed, tuinstoelen, leidingen en buizen. In Nederland werd in 2014 al meer dan 50% van de plastic verpakkingen gerecycled en dit percentage blijft stijgen.

Metaal (blik) wordt bij de sorteerinstallatie van het plastic en de drankenkartons gescheiden. Daarna gaat het blik naar metaalfabrieken. Het wordt gesmolten en er worden weer nieuwe metalen producten van gemaakt, zoals fietsen, bruggen of weer nieuwe blikjes. In Nederland wordt 91% van de metaalverpakkingen gerecycled.

Drankenkartons zijn grotendeels gemaakt van karton. Om ze vloeistofdicht te maken hebben ze een plastic laagje. Een dun laagje aluminium tussen het karton en het plastic laagje maakt de verpakking licht- en luchtdicht. Dit zorgt er bij langer houdbare producten voor dat zij buiten het koelvak houdbaar zijn.

Nadat de drankenkartons bij de sorteerinstallatie uit de PMD-zak van het plastic en het blik zijn gescheiden, gaan ze naar een recyclingfabriek, waar de kartonvezels van het plastic en het aluminium gescheiden worden. De kartonvezels gaan naar een papierfabriek, die er bijvoorbeeld kartonnen dozen, tissuepapier of papieren zakken van maakt. Ook van het plastic en het aluminium worden weer allerlei nieuwe producten gemaakt, zoals kratten, emmers, pannen en aluminium buizen.

Het recyclingproces kunt u ook bekijken.

Ik heb gehoord dat plastic toch wordt verbrand in plaats van gerecycled. Hoe zit dat?2019-12-17T13:14:22+00:00

Al het plastic verpakkingsafval dat huishoudens gescheiden aanbieden, wordt aangeboden voor recycling. Na het ophalen van PMD worden deze door sorteermachines in 9 verschillende stromen gescheiden, waaronder: Blik, Drankenkarton en recyclebaar plastic. Zo’n 90% hiervan wordt daadwerkelijk gerecycled. Bij bedrijfsafval is er op dit moment wel een risico dat het wordt verbrand.

Ik woon in een hoogbouwwoning in Baarn. Hoe kom ik aan PMD zakken?2021-02-26T14:04:26+00:00

De gratis zakken zijn alleen beschikbaar voor enkele aangewezen hoogbouwadressen in Baarn en niet voor geheel Baarn. De rollen met PMD zakken zijn na een check op postcode en huisnummer af te halen op het gemeentehuis van Baarn of bij het recyclingstation aan de Oude Amsterdamsestraatweg 4.

Ik woon in een hoogbouwwoning in Soest. Hoe kom ik aan PMD zakken?2020-07-20T07:54:02+00:00

De gratis zakken zijn alleen beschikbaar voor enkele aangewezen hoogbouwadressen in Soest en niet voor geheel Soest. De zakken zijn aan te vragen via deze website. Als u bij het invullen van uw postcode op deze website de melding krijgt dat de dienst niet beschikbaar is voor uw adres dan wordt deze service voor uw adres niet geboden en kunt u het PMD in doorzichtige zakken in uw PMD container of in een verzamelcontainer doen.

Ik woon in gemeente Zeist, hoe kom ik aan nieuwe PMD zakken?2020-04-09T07:10:33+00:00

Let op: Vanwege de maatregelen in het kader van het coronavirus, is de levertijd van deze service langer dan u gewend bent.

U kunt gratis PMD zakken bestellen via de website www.mooibezorgd.nl of telefoonnummer 030-8503200. De bestelde zakken (maximaal 3 pakken van 12 stuks per keer) bezorgen zij dan bij u thuis.

Mag ik PMD aanbieden in een grijze vuilniszak?2019-12-17T13:13:46+00:00

Nee, dat mag niet. Bij de verwerker kunnen ze niet controleren of in de grijze zakken PMD zit of ander afval. Hierdoor ontstaat het risico dat de vracht wordt afgekeurd en alsnog bij het restafval terecht komt.

Uw PMD kunt u aanbieden in speciaal daarvoor bestemde PMD zakken. Deze groen doorzichtige zakken zijn gratis verkrijgbaar bij diverse supermarkten, het recyclingstation en het gemeentehuis. Bekijk het overzicht van alle afhaallocaties bij u in de buurt.

Plastic, blik en drankenkartons zijn samen zwaarder dan alleen plastic. Daarom heeft RMN de Plastic Heroes zakken vervangen door nieuwe, stevigere PMD-zakken. Ze zijn voor ongeveer 40% gemaakt van gerecycled plastic. Deze PMD-zakken worden gratis verstrekt. De plastic Heroes zakken die u eventueel nog in huis heeft, kunt u eerst opmaken.

Mag PMD ook los in de container?2020-04-29T14:58:28+00:00

Ja, dit heeft de voorkeur. Zo past er meer in de container. U mag het PMD ook in zakken in de container doen. Gebruikt u hiervoor alléén doorzichtige zakken.

Tot wanneer kan ik losse zakken PMD aanbieden?2019-12-17T13:10:46+00:00

Vanaf het moment dat u een container voor PMD heeft ontvangen (dit geldt voor huishoudens die een container voor PMD krijgen), kunt u geen losse PMD zakken meer aanbieden.

Waar kan ik PMD inzamelzakken afhalen?2020-01-27T08:55:54+00:00

Deze informatie kunt u bekijken op deze pagina. Log daar in met uw eigen postcode en huisnummer en klik op PMD.

Waarom een container voor PMD?2020-03-30T14:04:15+00:00

Op veel plekken in ons land is gebleken dat de inzameling van PMD met containers goed werkt: er wordt veel meer PMD ingezameld en veel minder restafval. Daarnaast zijn inwoners veelal tevreden met de container(s).

Waarom zamelen we metaal (blik) en drankenkartons samen met het plastic in?2019-12-17T13:14:08+00:00

RMN wil zo veel mogelijk afval laten recyclen (zodat het wordt hergebruikt als secundaire grondstof) en zo min mogelijk (rest)afval overhouden. Restafval wordt niet gerecycled maar verbrand. Recycling is goed voor het milieu. Plastic en drankenkartons zijn het best recyclebaar als ze gescheiden van het restafval worden ingezameld. Metaal (blik) kan uit het restafval worden gehaald, maar voor een nog beter recyclingresultaat wordt ook dit materiaal gescheiden ingezameld. Daarom mogen metaal (blik) en drankenkartons in dezelfde zak als het plastic. Dat is behalve goed voor het milieu ook wel zo gemakkelijk voor u.

Wat is PMD?2020-04-03T09:53:42+00:00

PMD is een afkorting Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons. Deze materialen zijn uitstekend recyclebaar.

Twijfelt u wat nu wel en niet bij het PMD mag, raadpleeg dan de afvalwegwijzer via het digitale inzamelschema of in de RMN app.

 

Wat mag er allemaal bij het PMD?2020-04-03T10:06:16+00:00

Plastic verpakkingsmateriaal: plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, plastic tubes, potjes, deksels, zakken en folies (geen landbouwfolie). Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de flessen blijven zitten.

Metaal verpakkingsmateriaal: frisdrankblikjes, blikjes van honden- en kattenvoer, soep- en groenteblikken, metalen deksels, tubes en doppen, aluminium schaaltjes en bakjes. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

Drankenkartons: pakken voor sap en zuivel zoals melk, yoghurt, vla, drinkpakjes voor kinderen. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten. Probeer de drinkpakken plat te drukken voordat u de dop erop draait; dat scheelt heel veel ruimte!

In principe mag er alleen PMD-verpakkingsmateriaal dat u in een winkel heeft gekocht tot deze categorie. Er mag geen piepschuimverpakkingsmateriaal, landbouwfolie, kunststof speelgoed, kunststof tuinmeubelen, metaal (anders dan verpakkingsmateriaal) en chemische verpakkingen waar restanten inzitten, bij het PMD.

GFT

Hoe vaak legen jullie de container voor GFT?2019-12-17T14:06:19+00:00

De containers voor GFT legen wij 1x per 2 weken

Hoe voorkom ik stankoverlast van mijn containers?2020-06-10T09:44:52+00:00
 • Laat natte voedselresten goed uitlekken voordat u ze weggooit.
 • Verpak vlees-, vis- en andere etensresten in een composteerbaar zakje (herkenbaar aan het kiemplantlogo) voordat u het in de GFT container doet.
 • Zet de container(s) zoveel mogelijk in de schaduw.
 • Houd de container(s) schoon; gewoon water met eventueel een klein beetje groene zeep volstaat. Daarna goed laten drogen. Er zijn ook bedrijven gespecialiseerd in containerreiniging waar u een abonnement bij kunt afsluiten.
 • Leg een oude krant of stro onderin de container om aankoeken van etensresten te voorkomen.
 • Zet de container zo nu en dan open; u kunt dat doen door bijvoorbeeld een stokje onder de rand van de deksel van de container te leggen.
 • Zorg ervoor dat de inhoud van de container los zit, zodat we de containers goed kunnen legen. Is de inhoud (teveel) aangestampt, dan valt het er niet uit tijdens het legen. Wij komen hier helaas niet voor terug.

 

Wat betekent GFT?2020-04-29T14:53:35+00:00

GFT is de afkorting van Groente, Fruit- en Tuinafval. Dit zijn grondstoffen die uitstekend recyclebaar zijn. Etensresten/keukenafval horen ook bij het GFT.

Wat gebeurt er met het ingezamelde GFT?2020-06-10T09:41:15+00:00

Het ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval, inclusief etensresten (GFT) gaat naar een afvalverwerkingsbedrijf. Daar wordt het vergist en gecomposteerd. Zo ontstaat groen gas en compost. Groen gas is duurzaam geproduceerd biogas en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Groen gas wordt bijvoorbeeld gebruikt als brandstof voor voertuigen. Bij composteren wordt het GFT verteerd tot een natuurlijke voedingsstof voor de land- en tuinbouw, voor tuinaarde en potgrond.

Wat kan ik tegen maden doen?2020-06-10T09:53:31+00:00
 • Voeg een takje klimop toe aan het GFT. Dit is giftig voor maden.
 • Ook de geur van lavendel stoot beestjes af. Hang bijvoorbeeld een takje lavendel aan het deksel van de container
 • Strooi wat zout in de container. Hierdoor drogen maden uit.
 • Gooi uw etensresten zo snel mogelijk weg en laat het niet op het aanrecht liggen. Hier komen vliegen op af, die daarin hun eitjes leggen.
Wat mag in de container voor GFT?2020-06-22T10:16:17+00:00

In de container voor GFT kunt u groente, fruit en tuinafval kwijt, maar ook etensresten en keukenafval.

Voorbeelden zijn gekookte etensresten, vis en vleesresten, graten en botten, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen bloemen en kamerplanten, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren. Bekijk de complete lijst met wat er wel en niet in de GFT-container hoort.

Wat mag niet in de container voor GFT?2020-06-22T10:17:24+00:00

Er horen geen hout en dikke takken, luiers, stofzuigerzakken, kattenbakkorrels zonder milieukeur, poep van honden en katten, zand en grond, houtskool, kunstmest in de container voor GFT.

Bekijk het overzicht wat er niet in de GFT container hoort.

Inzamelmiddelen

Kan ik een extra container aanvragen?2019-12-17T13:52:12+00:00

U kunt een extra container aanvragen via het formulier aanvragen EXTRA container.

Let op: Er zijn mogelijk kosten verbonden aan het hebben van een extra container(s).

 • Container voor restafval: Maximaal 1 extra
 • Container voor GFT: Maximaal 1 extra
 • Container voor papier: Maximaal 1 extra
 • Container voor PMD: Maximaal 1 extra
Mijn minicontainer is stuk, kan deze worden vervangen?2019-12-17T13:51:44+00:00

U kunt een vervangende minicontainer aanvragen met behulp van het formulier Minicontainer omwisselen. U kunt RMN ook bellen (0900-6039222 ma t/m vr 8.30-16.30 uur). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een vervangende minicontainer.

Waar vind ik een openbare verzamelcontainer voor bijvoorbeeld textiel of glas bij mij in de buurt?2019-12-17T13:50:49+00:00

Kijk bij locaties van openbare verzamelcontainers om de verzamelcontainers te vinden in uw gemeente/woonplaats.

Recyclingstation

Kan ik ook hard kunststof kwijt op het recyclingstation?2019-12-17T13:05:54+00:00

Ja dat kan. Harde kunststoffen, zoals: kunststof stoelen en speelgoed, kunt u gescheiden inleveren op het recyclingstation. Daar staat een speciale container voor hard kunststof.

Waar kan ik het recyclingstation vinden?2019-12-17T13:05:33+00:00

Het adres van het recyclingstation kunt u vinden bij Mijn recyclingstation of bij Adressen en openingstijden. Voor een routebeschrijving naar dit adres verwijzen wij u naar Google maps.

Wat mag ik allemaal brengen naar het recyclingstation?2019-12-17T13:05:05+00:00

Bij Wat kan ik inleveren op het recyclingstation vindt u een overzicht van de grondstoffen die u mag brengen.

RMN app

De ophaal ‘afspraken’ van de container staan voor de hele dag in mijn agenda. Hoe pas ik dat aan?2019-12-17T13:01:59+00:00

Afhankelijk van de agenda die u gebruikt, kunt u onderstaande stappen volgen. (voorbeeld Google agenda)

U kunt de agenda met ophaaldata verbergen, maar er wel voor zorgen dat u een melding ontvangt. Hiervoor gaat u naar de instellingen van uw agenda.

U kunt hier klikken op melding toevoegen onder Meldingen voor afspraken. Hier kunt u een melding (herinnering) toevoegen. Hier kunt u dan ook zelf bepalen wanneer u de melding wilt ontvangen. Bijvoorbeeld 12 uur van tevoren.

Als u het vinkje van de agenda dan uitzet, dan ziet u de afspraak niet meer in uw agenda, maar ontvangt u wel een melding wanneer de container aan de weg moet.

Er is een update van de app geweest en nu ontvang ik geen meldingen meer, hoe kan dat?2019-12-17T13:02:23+00:00

Een app kan oude gegevens vasthouden in het geheugen. Door het geheugen van de app te wissen en de instellingen opnieuw op te slaan kunnen pushberichten weer geactiveerd worden.

Ga naar Instellingen > Apps > RMN > Opslagruimte > Gegevens wissen

Daarna gaat u naar de app en stelt u uw postcode en tijdstip voor de meldingen opnieuw in.

Ik moet steeds opnieuw mijn postcode en huisnummer intypen, hoe kan ik dat oplossen?2019-12-17T13:02:55+00:00

Als u na het installeren van de app steeds weer opnieuw uw postcode en huisnummer moet intypen om uw inzamelgegevens te kunnen zien, kunt u proberen om de app helemaal van uw telefoon te verwijderen en opnieuw te installeren. Vaak is het probleem daarmee opgelost.

Ik ontvang geen meldingen via de app, hoe kan dat?2019-12-17T13:03:31+00:00

Als u via het menu heeft aangegeven herinneringsberichten te willen ontvangen en u ontvangt deze niet, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Hieronder een aantal mogelijke oplossingen:

 • Controleer uw netwerksignaal.
 • Zorg dat u verbonden bent met Wi-Fi. Controleer of de slaapstand voor Wi-Fi ingesteld staat op “altijd” (Instellingen > Wi-Fi > knop Menu > Geavanceerd > Wi-Fi behouden in slaapstand).
 • Zet de energiebesparing uit.
 • Zorg ervoor dat “achtergrondgegevens beperken” is uitgeschakeld.
 • Zorg dat u uw mobiele data aan heeft staan. Wanneer deze niet beschikbaar is en u bent verbonden via Wi-Fi, dan moet u ervoor zorgen dat de batterij besparende stand is uitgeschakeld.
 • Probeer een andere dataverbinding. Wanneer u gebruik maakt van Wi-Fi, probeer dan “mobiele data” en omgekeerd.
 • Installeer Push Notifications Fixer en/of DNSet op uw telefoon.

Overig

Hoe verloopt het proces van nascheiden precies?2021-01-07T14:27:33+00:00

Bij afvalverwerker AVR gaat het restafval door een geavanceerde scheidingsinstallatie. Een magneet haalt eerst alle ijzerhoudende materialen eruit. De rest komt op een grote zeef terecht. Hier wordt het afval gescheiden op grootte. In de volgende installatie vallen producten, zoals drankenkartons, naar beneden. De rest gaat via loopbanden omhoog. Een infrarood scanner scant het restafval dat voorbijkomt. Lucht blaast folies en plastics uit het restafval. Het PMD-afval is nu gescheiden van het restafval. Dit proces kunt u bekijken in dit filmpje.

In ons huishouden hebben we veel luiers. Gaat het niet stinken bij het restafval?2020-03-25T13:23:45+00:00

We begrijpen uw zorgen over de luiers. U kunt uw luiers apart inleveren in de speciaal daarvoor bestemde containers voor luiers. Hierdoor vermindert de stankoverlast van uw container voor restafval en houdt uw meer ruimte over in de container. Bekijk de locaties waar u luiers kunt inleveren.

Komen jullie de restafvalcontainer nu vaker legen nu het PMD er weer bij moet?2021-01-07T14:39:29+00:00

Gemeente Nieuwegein heeft RMN de opdracht gegeven om de containers voor restafval elke twee weken te blijven legen. Belangrijk is dat u thuis het glas, papier en karton, textiel en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) blijft scheiden. Daardoor is uw restafvalcontainer minder snel vol en kan het PMD beter uit het restafval worden gehaald.

Nieuwegein: Kan ik de PMD zakken die ik thuis heb nog gebruiken?2021-01-07T14:37:46+00:00

U mag deze PMD zakken houden voor eigen gebruik. U kunt deze alleen niet meer los aanbieden.

Nieuwegein: Kan ik PMD nog gescheiden inleveren?2021-01-07T14:28:32+00:00

Nee, dat kan niet. Per 1 januari haalt RMN geen PMD zakken meer bij u op. De gemeente Nieuwegein heeft vanaf deze datum geen mogelijkheden meer om PMD apart te laten verwerken. U kunt PMD daarom niet meer gescheiden inleveren. Oók niet op het recyclingstation.

Waarom kiest Nieuwegein voor nascheiden?2021-01-07T14:26:28+00:00

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft hiervoor gekozen. Er is voor nascheiden van het PMD gekozen omdat dit in gemeente Nieuwegein voor een beter resultaat zorgt. Gemiddeld wordt 27% van al het herbruikbaar PMD in zakken aangeboden. Een groot deel verdwijnt echter nog in de restafvalcontainer. Als we ál het PMD via de restafvalcontainer door AVR laten nascheiden, wordt een hoger scheiding– en recyclepercentage behaald.

Wat hoort in de glasbak?2019-12-17T13:23:05+00:00

Op http://www.duurzaamglas.nl/wat-mag-in-de-glasbak ziet u snel en gemakkelijk wat wel en wat niet in de glasbak hoort.

Welk effect heeft nascheiding op de afvalstoffenheffing?2021-01-07T14:40:47+00:00

Aan het nascheiden van PMD uit het restafval zijn geen extra kosten verbonden. Deze overstap heeft daarom geen effect op de afvalstoffenheffing voor inwoners van Nieuwegein.

Zijn de geruchten over afval scheiden waar?2019-12-17T13:24:33+00:00

Ongeveer 85% van het huishoudelijk afval is nog te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

Apart ingezameld afval belandt niet alsnog op een grote hoop. Het afval wordt per afvalsoort verwerkt.

Van GFT wordt biogas en compost gemaakt. Nu wordt ong. 50% van het huishoudelijk GFT gescheiden.

Van de opbrengsten van gerecycled textiel worden sociale projecten gefinancierd

97% van e-waste afval wordt gerecycled (bijv. metalen eruit gehaald of hard kunststof)

Al het overige KCA wordt veilig verbrand zodat ook de schadelijke stoffen weg zijn

Verbranden restafval zorgt voor elektriciteit en stadswarmte