Asbest

Asbest is een natuurlijk materiaal dat vroeger veel werd gebruikt vanwege zijn hittebestendige eigenschappen. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gevaren van asbest en is het daarom verboden om het te gebruiken. Toch kan het nog voorkomen in allerlei producten die vóór het verbod in 1993 zijn gemaakt. Op deze pagina geven wij meer informatie over asbest. Ook vindt u hier advies over wat u moet doen als u het wil verwijderen.

Waar kan asbest in zitten?

Omdat asbest zo veel gebruikt is kan het in verschillende materialen zitten. Het kan bijvoorbeeld aanwezig zijn in oude dakbedekking, vensterbanken en vloerzeilen, maar ook in bepaalde lijmsoorten en zelfs sommige kachels.

Wat voor soorten asbest zijn er?

Asbest is onder te verdelen in twee soorten: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal, zoals bijvoorbeeld in golfplaten. Zolang dit niet beschadigd raakt, kunnen deze vezels zich niet verspreiden.

Niet-hechtgebonden asbest bestaat uit losse vezels die gemakkelijk kunnen losraken. Dit kan voorkomen in isolatiemateriaal van verwarmings- of elektrabuizen en in vloerbedekking.

Waarom is asbest schadelijk?

Asbest is gevaarlijk door de kleine vezels waar het uit bestaat. Bij het slopen van materialen waar asbest in is verwerkt kunnen deze vezels vrijkomen en worden ingeademd, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met materialen die asbest bevatten.

Mag ik als particulier zelf asbest verwijderen?

Als u als particulier asbest wil verwijderen moet u altijd éérst een sloopmelding maken. Houd er rekening mee dat u alleen de volgende soorten asbesthoudende materialen mag verwijderen:

  1. Hechtgebonden geschroefd plaatmateriaal zoals golfplaten
  2. Asbesthoudende vloertegels
  3. Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

De totale hoeveelheid materiaal die u mag verwijderen is maximaal 35 vierkante meter.

Ook moet u altijd toestemming aanvragen voor het verwijderen van asbest. Gebruik hiervoor de Vergunningscheck van het Omgevingsloket. Na het beantwoorden van de vragen ziet u direct of u het asbest zelf mag verwijderen en waar u melding moet maken.

Krijgt u geen toestemming van het Omgevingsloket om het asbest zelf te verwijderen? Schakel dan een gecertificeerd bedrijf in. Op ascert.nl vindt u een overzicht van bedrijven die asbest mogen verwijderen.

Hoe verwijder ik asbest?

Als u toestemming heeft gekregen van het Omgevingsloket, kunt u met een kopie van uw sloopmelding gratis asbestfolie ophalen bij het recyclingstation in uw gemeente. Neem deze sloopmelding ook mee als u het asbest komt inleveren, want zonder deze kopie kunnen wij uw asbest helaas niet aannemen.

Zorg er verder voor dat u:

  • Beschermende kleding draagt tijdens het verwijderen
  • Het asbest niet breekt, snijdt of op een andere manier beschadigt
  • Het asbest goed luchtdicht verpakt in het folie

Hoe weet ik zeker of ergens asbest in zit?

Het is erg ingewikkeld om asbesthoudend materiaal te onderscheiden van asbestvrij materiaal. Om risico’s en onduidelijkheid te voorkomen moet u materiaal dat lijkt op asbest altijd inleveren als asbesthoudend materiaal. Maak hiervoor altijd een sloopmelding bij het Omgevingsloket, ook als u twijfelt of de materialen die u wil verwijderen asbest bevatten.

Gebroken platen asbest in een container.

Voorbeeld van asbesthoudend materiaal

Container waar asbest ingeleverd kan worden.