De herfst heeft zijn intrede gedaan in Nederland en dus laten de meeste bomen hun blad vallen. Afhankelijk van het weer (vorst en harde wind) valt het meeste blad de komende weken. Medewerkers van RMN en de gemeente IJsselstein starten op maandag 6 november 2023 met het opruimen van bladeren op wegen en plantsoenen. De bladactie duurt tot en met vrijdag 22 december, maar we zijn hierbij wel afhankelijk van het weer. Wij vragen u om uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren als u merkt dat de bladploeg in uw straat bezig is.

Wat doen we tijdens de bladactie?
De bladploeg ruimt alleen het blad op in de openbare ruimte. We zetten verschillende machines in die het blad opzuigen en opvegen. Door van tevoren het blad met behulp van bladblazers te verzamelen op het gras of op de verharding is het voor de machines makkelijker om het blad op te ruimen. In de beplanting laten wij het blad liggen om te verteren.

Help ons bij onze werkzaamheden
Ziet of hoort u dat de bladploeg in uw straat aan het werk is? Parkeer uw auto dan tijdelijk ergens anders zodat de medewerkers ongehinderd en zorgvuldig hun werk kunnen doen. Wij proberen het opruimen van het blad zo efficiënt mogelijk te doen met zo weinig mogelijk overlast voor u als inwoner.

Bladkorven voor bladeren uit uw tuin
Heeft u veel bladeren in uw tuin? Deponeer deze dan zelf in één van de 15 bladkorven die de gemeente IJsselstein plaatst. De locaties van de bladkorven vraagt u op via het KCC van de gemeente IJsselstein. Houdt u er wel rekening mee dat u alleen bladeren in de korven deponeert. Takken, snoeiafval of ander groen mogen niet in de bladkorven, gooi deze in uw GFT-container of, in het geval van grote dikke takken, breng de takken naar uw recyclingstation. De bladzuiger die de korven leegzuigt raakt door dit tuinafval verstopt. De bladkorven leegt RMN naar behoefte. Is de bladkorf vol? Maak hier een melding in de categorie ‘woonomgeving’.

Blad als voedingsbodem
Bladeren zijn goed voor de bodem en voor onze flora en fauna. U kunt de bladeren ook gewoon in de tuin laten liggen, vooral als ze in beplanting liggen. Blad verteert op een natuurlijke wijze en daarnaast is het een goede voedselbron voor planten. Voor diverse diersoorten, zoals egels is een hoop bladeren ook een fijne schuilgelegenheid.