Het ophalen van grofvuil kost veel geld en leidt ertoe dat grofvuil niet wordt gescheiden. Om die reden wil de gemeente Zeist stimuleren dat inwoners hun grofvuil wegbrengen naar het recyclingstation, waar het wél goed gescheiden kan worden. Het afleveren van grofvuil bij het recyclingstation blijft gratis. Inwoners die grofvuil thuis laten ophalen, betalen vanaf 1 februari 2023, 20 euro per keer. De gemeenteraad van Zeist heeft dit eerder dit jaar besloten.

Verbrand
Grofvuil dat wordt opgehaald, komt in één vrachtwagen terecht waar het wordt ‘gekraakt’. Alle soorten afval zijn dan vermengd. Daarom moet het worden verbrand. Dat is slecht voor het milieu en zonde van de waardevolle grondstoffen waar dat grofvuil uit bestaat. Bovendien kost dat verbranden veel geld: 255 euro per 1000 kilo grofvuil. Die kosten betalen inwoners zelf, via de afvalstoffenheffing.

Zelf wegbrengen
Grofvuil kan wél goed worden gescheiden als inwoners het afval zelf wegbrengen naar het recyclingstation in Huis ter Heide. Men kan het grofvuil daar in 25 verschillende soorten scheiden, waarna het wordt hergebruikt in allerlei producten en toepassingen. Sommige gescheiden soorten grofvuil leveren geld op. Andere soorten kosten nog wel geld om te verwerken, maar die kosten zijn zeker de helft lager dan wanneer grofvuil wordt moet worden verbrand. Inwoners kunnen gratis een aanhanger lenen om grofvuil weg te brengen.

Betalen
Inwoners die tot en met 31 januari 2023 een afspraak maken voor het laten ophalen van grofvuil, kunnen dat nog gratis doen. Iedereen die vanaf 1 februari een afspraak maakt, moet 20 euro betalen. Betalen gebeurt tegelijk met het maken van de afspraak, online, via iDeal.

Handhaving
De ervaring in andere gemeenten leert, dat betalen voor het ophalen van grofvuil er niet toe leidt dat inwoners veel meer afval gaan dumpen. Toch gaat de gemeente Zeist extra handhavers inzetten om dit in de gaten te houden en waar nodig opruimkosten in rekening te brengen.