Bestrijding eikenprocessierups

Wat is de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder, welke een nachtvlinder is. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa, maar sinds 1990 wordt hij ook in Nederland steeds algemener. De rups heeft voor de mens gevaarlijke brandharen en is de afgelopen jaren steeds meer aanwezig, waardoor ze als een plaaginsect worden gezien.

Preventief bestrijden
In mei begint de Nationale Bomenbank met het preventief behandelen van de bomen in IJsselstein rondom de locaties waar in 2021 nesten van de processierups zijn geconstateerd. Dit gebeurt onder andere door de biodiversiteit te verhogen, en nestkastjes op te hangen voor de natuurlijke vijanden van de rups: mezen en vleermuizen. Deze nestkasten worden met name op moeilijk bereikbare locaties opgehangen, waarbij de locatie zo gekozen is dat de eventuele overlast niet tot nauwelijks voorkomt. Daar waar nestkasten hangen, is het verder bestrijden van de rups niet mogelijk, wegens het niet willen verstoren van de vleermuizen en mezen.

Bestrijding eikenprocessierups
Een andere manier van bestrijding is het preventief inspuiten van de bomen. Bij het inspuiten maakt de Nationale Bomenbank gebruik van een biologisch bestrijdingsmiddel. Op deze manier behandelen zij ongeveer 400 eiken met als doel dat de rups zich er dit jaar niet vestigt. Mocht de rups zich toch in een boom vestigen en overlast veroorzaken, dan bestrijdt de Nationale Bomenbank deze met een mobiele zuigunit. De vrijgekomen nesten, materialen, rupsen en brandharen worden in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt of luchtdicht afgevoerd.

Vermijd contact met de rups
De rups kan voor gezondheidsproblemen zorgen bij mens en dier. De processierups laten zogenoemde brandharen los die voor jeuk en huiduitslag kunnen zorgen. Daarnaast kunnen de haartjes voor irritatie van de luchtwegen en ogen zorgen. Ons advies is plekken te mijden waar de processierups veelvuldig aanwezig is. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben en wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook de kleding (op 60C). Een zachte crème met bijv. Menthol of een gel van Aloë Vera kan verlichting geven.

Meer informatie
Op het Kennisplatform eikenprocessierups vindt u meer informatie over de Eikenprocessierups.