Dit voorjaar is de eikenprocessierups ook weer actief. RMN is verantwoordelijk voor het bestrijden van de eikenprocessierups in gemeente IJsselstein. Ook dit jaar heeft RMN de bestrijding uitbesteed aan het bedrijf de Nationale Bomenbank. De eikenprocessierups (Thaumetopoea precessionea linnaeus) verplaatst zich hoofdzakelijk in rijen achter elkaar in de eikenboom.

Preventief bestrijden
In mei begint de Nationale Bomenbank met het preventief behandelen van de bomen rondom de locaties waar in 2019 nesten van de processierups zijn geconstateerd. Dit gebeurt onder andere door de biodiversiteit te verhogen, en nestkastjes op te hangen voor de natuurlijke vijanden van de rups: mezen en vleermuizen. Deze nestkasten worden met name op moeilijk bereikbare locaties opgehangen, waarbij de locatie zo gekozen is dat de eventuele overlast niet tot nauwelijks voorkomt. Daar waar nestkasten hangen, is het verder bestrijden van de rups niet mogelijk, wegens het niet willen verstoren van de vleermuizen en mezen.

Bestrijding van de processierups
Een andere manier van bestrijding is het preventief inspuiten van de bomen. Bij het inspuiten maakt de Nationale Bomenbank gebruik van een biologisch bestrijdingsmiddel, Xentari. Op deze manier behandelen zij ongeveer 400 eiken met als doel dat de rups zich er dit jaar niet vestigt. Mocht de rups zich toch in een boom vestigen en overlast veroorzaken, dan bestrijdt de Nationale Bomenbank deze met een mobiele zuigunit. De vrijgekomen nesten, materialen, rupsen en brandharen worden in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt of luchtdicht afgevoerd.

Wat u zelf kunt doen
Ook op eigen terrein kunt u nestkasten ophangen. De Vogelbescherming heeft tips hoe dat te doen. Let op: u mag niet zonder toestemming van de gemeente en RMN zelf nestkasten ophangen op gemeentelijk terrein en op gemeentelijke bomen. Een verzoek hiervoor kunt u indienen via info@rmn.nl.

Vermijd contact met de rups
De rups kan voor gezondheidsproblemen zorgen bij mens en dier. De processierups laten zogenoemde brandharen los die voor jeuk en huiduitslag kunnen zorgen. Daarnaast kunnen de haartjes voor irritatie van de luchtwegen en ogen zorgen. Ons advies is plekken te mijden waar de processierups veelvuldig aanwezig is. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben en wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook de kleding (op 60C). Een zachte crème met bijv. Menthol of een gel van Aloë Vera kan verlichting geven.

Melding maken
Wie een nest van de rups tegenkomt, moet deze vooral niet zelf opruimen, maar contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van RMN.

Wegens de huidige omstandigheden rond het coronavirus zijn alle werkzaamheden van RMN onder voorbehoud.