Ook dit jaar is de eikenprocessierups helaas actief in IJsselstein. RMN is verantwoordelijk voor het bestrijden van de eikenprocessierups. De Nationale Bomenbank voert de bestrijding uit. Zij zijn inmiddels gestart met het preventief behandelen van de bomen rondom de locaties waar eerder veel overlast van de eikenprocessierups was.

Wat is de eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder, welke een nachtvlinder is. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa, maar sinds 1990 wordt hij ook in Nederland steeds algemener. De rups heeft voor de mens gevaarlijke brandharen en is de afgelopen jaren steeds meer aanwezig, waardoor ze als een plaaginsect wordt gezien.

Preventief bestrijden
Eind april is de Nationale Bomenbank begonnen met het preventief behandelen van de bomen rondom de locaties waar eerder nesten van de processierups zijn geconstateerd. Dit gebeurt onder andere door de biodiversiteit te verhogen en nestkastjes op te hangen voor de natuurlijke vijanden van de rups. Deze nestkasten voor mezen en vleermuizen zijn met name op moeilijk bereikbare locaties opgehangen, waarbij de locatie zo gekozen is dat de eventuele overlast niet tot nauwelijks voorkomt. Daar waar nestkasten hangen, is het verder bestrijden van de rups niet mogelijk, aangezien we de vleermuizen en mezen niet willen storen.

Bestrijding van de processierups
Een andere manier van preventieve bestrijding is het benevelen van de bomen. Bij het benevelen maakt de Nationale Bomenbank gebruik van een biologisch bestrijdingsmiddel. Op deze manier behandelen zij ongeveer 500 eiken met als doel dat de rups zich er dit jaar niet vestigt. Mocht de rups zich toch in een boom vestigen en overlast veroorzaken, dan zuigt de Nationale Bomenbank deze met een mobiele zuigunit weg. De vrijgekomen nesten, materialen, rupsen en brandharen worden in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt of luchtdicht afgevoerd.

Wat kan ik zelf doen?
Ook op eigen terrein kunt u nestkasten ophangen. De Vogelbescherming heeft tips hoe dat te doen. Let op: u mag geen nestkasten ophangen op gemeentelijk terrein en op gemeentelijke bomen.

Vermijd contact met de rups
De rups kan voor gezondheidsproblemen zorgen bij mens en dier. De processierups laten zogenoemde brandharen los die voor jeuk en huiduitslag kunnen zorgen. Daarnaast kunnen de haartjes voor irritatie van de luchtwegen en ogen zorgen. Ons advies is plekken te mijden waar de processierups veelvuldig aanwezig is. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben en wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook de kleding (op 60 graden). Een zachte crème met bijv. Menthol of een gel van Aloë Vera kan verlichting geven.

Melding maken
Komt u een nest van rups tegen? Ruim deze dan niet zelf op, maar neem contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN.