Beheer en onderhoud bomen

Beheer en onderhoud bomen IJsselstein

RMN beheert ruim 16.000 bomen in opdracht van de gemeente IJsselstein. Dit doen we aan de hand van een bomenbeheerplan. Hierin staat onder andere beschreven hoe er gesnoeid moet worden, wat er gesnoeid moet worden en wanneer er gesnoeid moet worden. Ook staan in dit plan de verschillende bomen beschreven en is er per soort aangegeven om de hoeveel jaar de boom vervangen moeten worden. Het bomenbeheerplan komt in overleg met de gemeente tot stand en wordt eens in de vier jaar herzien.

Onderhoud aan bomen

Groen is waardevol en draagt op allerlei gebied bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Gemeente IJsselstein heeft een groene identiteit en dat willen we graag behouden. Daarom wordt onder andere de conditie van alle bomen gecontroleerd.

Verwijderen bomen
De gemeente kapt bomen niet zomaar. Maar soms is het noodzakelijk om één of meer bomen te kappen, bijvoorbeeld:

  • Als de boom ziek is en niet meer beter kan worden.
  • Als de boom onveilig is voor de omgeving

Bij slecht en extreem weer zijn deze bomen kwetsbaar en kunnen gevaar (losse takken) opleveren voor weggebruikers. Soms is het nodig bomen te kappen omdat ze overlast geven. Bijvoorbeeld:

>>> Bekijk hier de overzichtskaart van de te verwijderen bomen en stobben in 2022 <<<

Nieuwe aanplant
Daar waar gewenst en mogelijk worden nieuwe bomen terug geplant. Dit doen we in overleg met bewoners.Het aanplanten doen we vervolgens als de weersomstandigheden voor het ‘aanslaan’ van een nieuwe boom zo gunstig mogelijk zijn.

Nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.