Beheer en onderhoud bomen

Beheer en onderhoud bomen IJsselstein

RMN beheert ruim 16.000 bomen in opdracht van de gemeente IJsselstein. Dit doen we aan de hand van een bomenbeheerplan. Hierin staat onder andere beschreven hoe er gesnoeid moet worden, wat er gesnoeid moet worden en wanneer er gesnoeid moet worden. Ook staan in dit plan de verschillende bomen beschreven en is er per soort aangegeven om de hoeveel jaar de boom vervangen moeten worden. Het bomenbeheerplan komt in overleg met de gemeente tot stand en wordt eens in de vier jaar herzien.

Wanneer wordt er gesnoeid

Zomer: In de zomerperiode worden overtollige takken van de stam weggehaald. Ook worden dan bomen gesnoeid die overlast geven voor het verkeer (denk aan overhangende wilgentakken).

Najaar: In het najaar worden bomen die teruggesnoeid moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld leilinden en knotwilgen.

Winter: In de winter vindt de echte grote snoei plaats en worden bomen die ziek of dood zijn verwijderd. Ook verwijderen we dan bomen die overlast geven (bijvoorbeeld omdat ze te dicht op gevels groeien).

Bomenkap 2020

Groen is waardevol en draagt op allerlei gebied bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Gemeente IJsselstein heeft een groene identiteit en dat willen we graag behouden. Daarom wordt onder andere de conditie van alle bomen gecontroleerd. We verwijderen alleen bomen die in een slechte conditie zijn, mogelijke gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken, de groeimogelijkheden van aangrenzende bomen beperken en/of schade opleveren aan naast gelegen gebouwen, bestrating, kabels en leidingen.

Nieuwe aanplant
Daar waar gewenst en mogelijk worden nieuwe bomen terug geplant. Dit doen we in overleg met bewoners.Het aanplanten doen we vervolgens als de weersomstandigheden voor het ‘aanslaan’ van een nieuwe boom zo gunstig mogelijk zijn.

Nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.