Beheer en onderhoud bomen

Eikenprocessierups

Landelijk is er veel aandacht voor de overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups. De eikenprocessierups (Thaumetopoea precessionea linnaeus) verplaatst zich hoofdzakelijk in rijen achter elkaar in de eikenboom. Ook in IJsselstein komt de eikenprocessierups in de eiken voor. Inmiddels zijn deze bomen met een lint aangegeven. Het advies is deze plekken te mijden en de bomen zeker niet aan te raken.

Bestrijding van de processierups
RMN is verantwoordelijk voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Dit jaar heeft RMN de bestrijding uitbesteed aan het bedrijf De Nationale Bomenbank. Bij de bestrijding maken zij gebruik van een mobiele zuigunit. De vrijgekomen nesten, materialen, rupsen en brandharen worden in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt of luchtdicht afgevoerd.

Vermijd contact met de rups
De rups kan voor gezondheidsproblemen zorgen bij mens en dier. De processierups laten zogenoemde brandharen los die voor jeuk en huiduitslag kunnen zorgen. Daarnaast kunnen de haartjes voor irritatie van de luchtwegen en ogen zorgen. Ons advies is plekken te mijden waar de processierups veelvuldig aanwezig is. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben en wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook de kleding (op 60C). Een zachte crème met bijv. Menthol of een gel van Aloë Vera kan verlichting geven.

Melding maken
Wie een nest van de rups tegenkomt, moet deze vooral niet zelf opruimen, maar contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van RMN, via telefoonnummer 0900 – 6039222 of e-mailadres info@rmn.nl Het telefoonnummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 – 16.30 uur.

Beheer en onderhoud bomen IJsselstein

RMN beheert ruim 16.000 bomen in opdracht van de gemeente IJsselstein. Dit doen we aan de hand van een bomenbeheerplan. Hierin staat onder andere beschreven hoe er gesnoeid moet worden, wat er gesnoeid moet worden en wanneer er gesnoeid moet worden. Ook staan in dit plan de verschillende bomen beschreven en is er per soort aangegeven om de hoeveel jaar de boom vervangen moeten worden. Het bomenbeheerplan komt in overleg met de gemeente tot stand en wordt eens in de vier jaar herzien.

Wanneer wordt er gesnoeid

Zomer: In de zomerperiode worden overtollige takken van de stam weggehaald. Ook worden dan bomen gesnoeid die overlast geven voor het verkeer (denk aan overhangende wilgentakken).

Najaar: In het najaar worden bomen die teruggesnoeid moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld leilinden en knotwilgen.

Winter: In de winter vindt de echte grote snoei plaats en worden bomen die ziek of dood zijn verwijderd. Ook verwijderen we dan bomen die overlast geven (bijvoorbeeld omdat ze te dicht op gevels groeien).

Bomenkap 2019

Groen is waardevol en draagt op allerlei gebied bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Gemeente IJsselstein heeft een groene identiteit en dat willen we graag behouden. Daarom wordt onder andere de conditie van alle bomen gecontroleerd. We verwijderen alleen bomen die in een slechte conditie zijn, mogelijke gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken, de groeimogelijkheden van aangrenzende bomen beperken en/of schade opleveren aan naast gelegen gebouwen, bestrating, kabels en leidingen.

Nieuwe aanplant
Daar waar gewenst en mogelijk worden nieuwe bomen terug geplant. Hier is nog geen besluit over genomen. Dit doen we in overleg met bewoners.Het aanplanten doen we vervolgens als de weersomstandigheden voor het ‘aanslaan’ van een nieuwe boom zo gunstig mogelijk zijn. Naar verwachting is dit in het najaar van 2019.

Nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Essentaksterfte in IJsselstein

Alleen Zichtbaar voor Beheerders

De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Dit vraagt om maatregelen om de bomenziekte voor zover mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat (delen van) de bomen afbreken. In opdracht van de gemeente IJsselstein laten wij de ruim 2.600 essen in IJsselstein jaarlijks inspecteren op het verloop van de aantasting.

Als bomen zijn aangetast

Bij lichte tot matige aantasting wordt zo nodig grof dood hout verwijderd. Bij ernstige aantasting moet een boom worden weggehaald en soms ook de reeds aangetaste bomen in de buurt. Op de plekken waar essen weggehaald worden, worden grotendeels nieuwe inheemse bomen aangeplant, zoals: essen (een resistente variant), elzen, iepen, linden en eiken. De komende jaren gaan verder uitwijzen hoe de essentaksterfte zich verder verspreid. Ondertussen wordt er scherp gemonitord door een boomadviesbureau.

Een voorbeeld van een aangetaste es: