Beheer begraafplaatsen

Werkzaamheden

RMN beheert twee begraafplaatsen voor de gemeente IJsselstein.

Begraafplaats De Hoge Akker
Noord IJsseldijk 57
3402 PG IJsselstein

Begraafplaats Eiteren
Eiteren 19
3401 PS IJsselstein

Op begraafplaats Eiteren vinden alleen nog bijzettingen plaats.

Werkzaamheden rondom de graven
Als de termijn is verstreken van een (huur)graf ontvangt de rechthebbende een brief van gemeente IJsselstein waarin zij mededelen dat zij voornemens zijn de bovengrondse grafbedekking te verwijderen (beplanting en monument) en het graf te ruimen. Alle stoffelijke resten worden na de ruiming in een verzamelgraf begraven op dezelfde begraafplaats. Er wordt dus niets vernietigd of verbrand. RMN zorgt ervoor dat de graven geschikt gemaakt worden om ze opnieuw uit te kunnen geven.