Asbest

Asbest is soms moeilijk te herkennen. Het werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Asbest is meestal te herkennen aan de vezelachtige structuur. Vaak heeft het een witte tot lichtgrijze kleur. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. In oudere (bouw)producten, zoals golfplaten, dakbedekking, gevelisolatie en oude soorten vinyl kan dus nog wel asbest zitten. Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is gevaarlijk als u vrijgekomen asbestvezeltjes, bijvoorbeeld tijdens sloopwerkzaamheden, inademt. Ingeademde vezels nestelen zich in de longen en na verloop van tijd kan dit klachten opleveren.

Wat moet ik doen als ik als particulier zelf asbest wil verwijderen?

Wanneer u als particulier zelf kleine hoeveelheden (maximaal 35 m²) asbest wilt gaan verwijderen, dan moet u hier altijd toestemming voor vragen via www.omgevingsloket.nl. Zij beoordelen dan of u het asbest zelf mag verwijderen of dat een gecertificeerd asbestverwijderings-bedrijf dit moet doen.

Voorwaarden zelf verwijderen en aanleveren van asbest

  • U mag alleen bepaalde asbesthoudende materialen (losliggende vloerbedekking, losliggende vloertegels of geschroefde hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten) zelf verwijderen.
  • Meld asbest dat u wilt verwijderen via www.omgevingsloket.nl aan.
  • Producten met hechtgebonden asbest zoals bloembakken hoeft u niet te aan te melden.
  • Na een positieve reactie kunt u op vertoon van een kopie van de sloopmelding kosteloos doorzichtig asbestfolie afhalen bij het recyclingstation in uw gemeente en gelijk een afspraak maken om het asbest te brengen.
  • Asbest niet breken, snijden of bewerken.
  • Asbest luchtdicht verpakken in asbestfolie met daarop een officiële asbeststicker.
  • Asbest in handzame onbeschadigde pakketten inleveren (let op niet breken). Neem ook bij het inleveren van het asbest de kopie van de sloopmelding mee
  • Pakketten zonder sloopmelding (bloembakken uitgezonderd) accepteren de RMN-medewerkers niet

Aanvullende informatie gemeente Bunnik

Asbest bij een monument
Als u asbest wilt verwijderen in, aan of bij een monument, dan heeft u mogelijk een sloopvergunning nodig. Neem in dat geval contact op met de gemeente Bunnik. Na een positieve reactie kunt u de sloop laten uitvoeren.

Aanvullende informatie gemeente Soest

Inwoners van gemeente Soest kunnen asbest alleen inleveren bij Recyclingstation de Schans in Soest. Dit geldt ook als u inwoner bent van Soesterberg.

Asbestgelijkend materiaal

Voor het aanleveren van asbestgelijkend materiaal gelden dezelfde voorwaarden. Asbesthoudende platen zijn enkel te onderscheiden van asbestvrije golfplaten door een NT-stempel in de golfplaat. Deze codering is alleen niet altijd meer goed zichtbaar. Om risico’s en onduidelijkheid te voorkomen moet dit materiaal onder dezelfde condities aangeleverd worden als asbesthoudende platen.

Algemene vragen over asbest?

Heeft u nog vragen over het verwijderen van asbest? Kijk dan op de website Informatiepunt Leefomgeving.