De gemeente IJsselstein en RMN gaan het onderhoud in de buitenruimte anders organiseren. Door een andere verdeling van de taken verandert er per 1 januari 2023 ook iets in de afhandelingen van meldingen en klachten. Met de nieuwe taakverdeling neemt de gemeente IJsselstein een deel van de medewerkers van RMN over.

De gemeente IJsselstein verwacht hierdoor de dienstverlening rond de afhandeling van meldingen en klachten te kunnen verbeteren.

Meldingen indienen
De meeste meldingen over het onderhoud in de buitenruimte meldt u voortaan direct bij de gemeente IJsselstein. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderhoud van het groen op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau en het herstellen van bestrating, straatmeubilair en speeltoestellen. Melden kan alleen via de website van de gemeente IJsselstein.

RMN blijft verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval & grofvuil, het opruimen van zwerfvuil, plaagdierbestrijding en het schoonmaken van de straten.

Verbeterslag
Met de nieuwe meldingsprocedure wil de gemeente IJsselstein de dienstverlening aan de inwoners verbeteren. Wethouder Peter Bekker is blij met het terughalen van een aantal onderhoudstaken in de openbare ruimte: ‘Een aantal jaren geleden dachten we dat het buitenonderhoud er op vooruit zou gaan als we dit samen met een aantal gemeenten in de regio zouden uitbesteden. Omdat uiteindelijk alleen IJsselstein dit deed, bleef de gehoopte efficiencyslag uit. Vanaf 2023 zitten we er weer zelf bovenop en verwacht ik dat we echt een verbeterslag kunnen maken. We gunnen onszelf een jaar om dat stap voor stap zichtbaar te maken.’ In de loop van 2023 breidt de gemeente IJsselstein de dienstverlening uit met een app op de smartphone waarmee inwoners een melding kunnen doen.

Storingen aan de openbare verlichting, gas, elektriciteit en water meldt u rechtstreeks bij de leverancier.