Over RMN

Hoofdkantoor RMN Soest

 

 

Over RMN

RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) is in 2000 opgericht. Inmiddels is RMN uitgegroeid tot een gemeenschappelijke regeling van de volgende zes gemeenten:

 • Baarn
 • Bunnik
 • Nieuwegein
 • Soest
 • IJsselstein
 • Zeist

Deze zes gemeenten zijn eigenaar van RMN en vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur van RMN.

De doelstelling van RMN is o.a. op milieuvriendelijke én efficiënte wijze diensten uit te voeren voor de deelnemende gemeenten.

Wat doen we?

Wekelijks halen medewerkers van RMN het huishoudelijk afval op bij huishoudens van de gemeenten Baarn, Bunnik,Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. RMN beheert ook de recyclingstations in deze gemeenten. Hieronder een overzicht van onze taken:

Basistaken

 • Inzameling huishoudelijk afval
 • Beheer recyclingstations
 • Straatreiniging (o.a. vegen, verwijderen zwerfafval, onkruidbestrijding en legen van prullenbakken)
 • Kolkenreiniging
 • Gladheidbestrijding
 • Ongediertebestrijding
 • Beleidsadvisering en voorlichting

Additionele taken

 • Groenbeheer (o.a. schoffelen, maaien en snoeien)
 • Onderhoud groen op sportcomplexen
 • Onderhoud groen op begraafplaatsen
 • Klein civieltechnisch (onderhoud, beheer straatmeubilair, herstel bestrating)
 • Overige werkzaamheden (o.a. graffiti en kauwgom verwijderen)
 • Inzet op basis van oproep (geen planning)

Kerngegevens RMN

 • Ruim 180 medewerkers
 • Werkzaam voor ruim 247.000 inwoners
 • Dit zijn ruim 110.000 huishoudens