Nieuws

Ook in de toekomst thuis afval scheiden
/ Categories: Nieuws

Ook in de toekomst thuis afval scheiden

Wellicht heeft u deze week de publicatie in het FD gelezen over het scheiden van plastic. In dit artikel werd de suggestie gewekt dat u in de toekomst uw PMD niet meer gescheiden hoeft aan te bieden. Dit is zeker niet het geval! PMD moeten we bij de bron (dus bij u thuis) scheiden om zo de kwaliteit voor recycling van PMD hoog te houden. 

Minder restafval door gescheiden PMD
Plastic, metaal (blik) en drankenkartons, afgekort PMD, zijn uitstekend recyclebaar. Daarom zamelt RMN gebruikte verpakkingen die van deze materialen zijn gemaakt, gescheiden van het restafval bij u in. Al het gescheiden ingezamelde PMD gaat naar een sorteerinstallatie, waar het plastic, metaal en karton van elkaar wordt gescheiden. Daarna gaan ze naar recyclebedrijven waar de materialen weer tot grondstoffen voor de productie van plastic, metalen en kartonnen producten worden verwerkt.

U draagt uw steentje bij
Het streven naar een circulaire economie is een maatschappelijke taak waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Ook U! De hoeveelheid restafval is aanzienlijk gedaald en het doel om 75% van het afval te scheiden in 2020 komt erg dichtbij.


Als u uw afval gescheiden houdt, zorgen wij dat het wordt gerecycled.

Vorig artikel Werk maken van zwerfafval
Volgende artikel Honderden nieuwe zonnepanelen voor RMN
Print
1072

Name:
Email:
Subject:
Message:
x