Nieuws

Jaarverslag 2016 gepubliceerd
/ Categories: Nieuws

Jaarverslag 2016 gepubliceerd

RMN heeft deze week haar jaarverslag 2016 met als titel “Beheer(st)”gepubliceerd. In 2016 is in het RMN verzorgingsgebied 523 kilo huishoudelijk afval en grondstoffen per inwoner ingezameld. Daarvan is 61% hergebruikt. De hergebruikspercentages van de RMN gemeenten varieerden in 2016, als gevolg van het voeren van eigen afvalbeleid, van 53% tot 69%. Het jaarverslag is alleen digitaal uitgebracht.

Uitbreiding in beheertaken en geleidelijk maatregelen nemen
De titel van het jaarverslag verwijst enerzijds naar de uitbreiding in beheertaken door de opdracht van het beheer van de openbare ruimte in IJsselstein vorig jaar juni en de opdracht van een inzameltaak uit de publieke markt in Bunnik en anderzijds naar de geleidelijke invoering van maatregelen om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen in de deelnemende gemeenten.

Verdere daling hoeveelheid restafval
RMN directeur Rob Schram: “Gelijkschakeling van afvalbeleid zal uiteindelijk leiden tot een vergelijkbaar hergebruikspercentage en een gelijke hoeveelheid restafval per inwoner. De hoeveelheid restafval varieert momenteel nog van 186 tot 220 kilogram per inwoner. Nu Nieuwegein begin dit jaar ook is overgaan op de inzameling van PMD is de verwachting dat de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner dit jaar verder daalt naar maximaal 200 kilogram restafval per inwoner. Daarmee heeft RMN (en de gemeente) haar doelstelling bereikt. De uiteindelijke ambitie is maximaal 100 kilogram restafval per inwoner in 2025. Dit vergt diverse maatregelen”.

PMD-inzameling met minicontainers
In 2016 hebben in de gemeenten Soest en IJsselstein proeven plaatsgevonden met het verstrekken van een aparte (4e) container voor PMD, gelijktijdig met de verlaagde frequentie van het ophalen van restafval van 1 maal per 2 weken, naar 1 maal per 4 weken. Bij de kleinere percelen is de restafvalcontainer omgeruild voor een PMD container en is er een (verzamel)brengvoorziening voor restafval geplaatst. Op basis van de uitkomsten van deze proeven gaat de gemeente Soest, als eerste gemeente binnen het RMN gebied, dit jaar over tot inzameling van PMD met behulp van minicontainers.

Jaaroverzicht RMN
Naast het financieel jaarverslag brengt RMN voor het eerst een Jaaroverzicht uit. Dit overzicht, in de vorm van een poster, geeft een beknopte weergave van wat RMN in 2016 bereikt heeft.

Bekijk het jaarverslag en jaaroverzicht

Volgende artikel Recycling van oude matrassen per 1 november
Print
1828

Name:
Email:
Subject:
Message:
x