Veel gestelde vragen en antwoorden

Klik hieronder op één van de onderwerpen (bijvoorbeeld PMD) om "Veelgestelde vragen" te zien die met dat onderwerp te maken hebben of maak gebruik van "Zoek in veelgestelde vragen".

Let op: Als u op de beginpagina uw postcode en huisnummer intypt, verschijnen er nog meer veelgestelde vragen specifiek voor uw gemeente.

 

Begrippenlijst

Inzameldag = dag waarop uw minicontainer wordt geleegd (of uw PMD-zak of kerstboom wordt opgehaald). Inzamelschema = kalender waarop uw inzameldagen kunt vinden.
Minicontainer = container van 140 liter of 240 liter voor restafval, GFT, papier of PMD die aan een huishouden ter beschikking wordt gesteld voor eigen gebruik (ook wel genoemd kliko).
Verzamelcontainer = container voor restafval of grondstoffen (bijv. glas) voor gemeenschappelijk gebruik (bijvoorbeeld bij flat of winkelcentrum), ook wel genoemd wijkcontainer.
Recyclingstation = brengplaats voor huishoudelijk afval en grondstoffen in uw gemeente (ook wel genoemd: afvalbrengstation, gemeentewerf, scheidingsstation)
 

Zoek in veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat betekent PMD?

PMD is een afkorting Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons. Deze materialen zijn uitstekend recyclebaar.

Wat er wel en niet bij het PMD mag leest u in de PMD scheidingswijzer.

Wat hoort niet in de plastic zak voor PMD?

In principe mag er alleen PMD-verpakkingsmateriaal in dat u in een winkel heeft gekocht. Er mag o.a. geen piepschuimverpakkingsmateriaal, landbouwfolie, kunststof speelgoed, kunststof tuinmeubelen, metaal anders dan verpakkingsmateriaal en chemische verpakkingen waar restanten inzitten, in de PMD zak.

Wanneer worden de PMD-zakken opgehaald?

RMN haalt de PMD-zakken één keer per twee weken aan huis op. U kunt de zakken op de inzameldag vóór 7.30 uur op de aanbiedplaats zetten; niet al de avond daarvoor, in verband met vogels, ongedierte en zwerfafval. In het inzamelschema kunt u nakijken wanneer PMD (plastic, metaal (blik) en drankenkartons) wordt opgehaald.

Waarom zamelen we metaal (blik) en drankenkartons samen met het plastic in?

RMN wil zo veel mogelijk afval laten recyclen (zodat het wordt hergebruikt als secundaire grondstof) en zo min mogelijk (rest)afval overhouden. Restafval wordt niet gerecycled maar verbrand. Recycling is goed voor het milieu. Plastic en drankenkartons zijn het best recyclebaar als ze gescheiden van het restafval worden ingezameld. Metaal (blik) kan uit het restafval worden gehaald, maar voor een nog beter recyclingresultaat wordt ook dit materiaal gescheiden ingezameld. Daarom mogen metaal (blik) en drankenkartons in dezelfde zak als het plastic. Dat is behalve goed voor het milieu ook wel zo gemakkelijk voor u.

Waarom is apart inzamelen van PMD belangrijk?

De gemeenten en RMN willen toe naar minder restafval, meer ‘grondstoffen’. Grondstoffen zijn recyclebare afvalstoffen. Afval scheiden leidt tot meer recycling en minder restafval. Meer recycling betekent dat meer waardevolle materialen uit het restafval worden verwerkt tot grondstoffen. Hoe beter inwoners hun afval, zoals PMD, papier, glas en GFT scheiden, hoe minder restafval zij overhouden. Minder restafval is goed voor het milieu. En minder restafval betekent dat minder afval wordt verbrand.

RSS
First891011121314151617Last