Stuur mij een inzamelschema

Aanvragen inzamelschema

In het online inzamelschema vindt u informatie over waar, wanneer en hoe uw huishoudelijk afval wordt ingezameld. Dit inzamelschema kunt u zelf online bekijken en eventueel printen. Ga naar Mijn RMN om uw inzamelschema te bekijken.

Als u geen mogelijkheid heeft zelf een inzamelschema uit te printen dan kan RMN u er één toesturen op het door u aangegeven adres.