Straatreiniging Afdrukken E-mailadres

waveRMN verzorgt de straatreiniging voor de gemeenten Baarn, Bunnik, Soest, IJsselstein en Zeist. De gemeenten bepalen de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte. Deze kwaliteit kan per wijk verschillen, bijv. voor winkelcentra gelden hogere normen dan voor industrieterreinen. Dit heet “werken volgens beeldbestek”.


Onkruidbestrijding met heet water

RMN zorgt dat de verschillende gebieden op het gewenste niveau blijven. Dit gebeurt o.a. door gericht opruimen van zwerfval, hand en/of machinevegen én in sommige gemeenten onkruidbestrijding met behulp van de milieuvriendelijke methode “WAVE”. De WAVE-methode is onkruidbestrijding door middel van heet water. RMN is licentiehouder bij Trees for Travel. Daarmee hebben wij de garantie dat de uitstoot van broeikasgassen van onze WAVE-machines wordt gecompenseerd. Voor meer informatie zie artikel straatreiniging.

Bijlage(n) bij dit bericht
FileBeschrijvingFile size
Download this file (certificaten WAVE machines.pdf)Certificaten WAVE-machines 2012 1235 Kb