Overige diensten


Ongediertebestrijding Afdrukken E-mailadres

RMN verzorgt ongediertebestrijding voor huishoudens in de gemeenten Baarn, Soest en Zeist. Bedrijven dienen contact op te nemen met een particuliere ongediertebestrijder. Voor informatie over de verschillende soorten plaagdieren en tips om plaagdieren te voorkomen verwijzen wij u naar de website van Milieu Centraal.

 

Klik hieronder op uw gemeente voor specifieke informatie.

Soest

Als u last heeft van ratten dan kunt u contact opnemen met RMN (Let op: alleen huishoudens!). Ratten worden gratis bestreden. Voor overig ongedierte verzoeken wij u contact op te nemen met een particuliere ongediertebestrijder.

 

Baarn


Als u last heeft van ratten dan kunt u contact opnemen met RMN (Let op: alleen huishoudens!). Ratten worden gratis bestreden. Voor overig ongedierte verzoeken wij u contact op te nemen met een particuliere ongediertebestrijder.

 

Zeist

 

Als u last heeft van muizen of ratten dan kunt u contact opnemen met RMN (Let op: alleen huishoudens!). Muizen en ratten worden gratis bestreden. Voor overig ongedierte verzoeken wij u contact op te nemen met een particuliere ongediertebestrijder.

 
Gladheidbestrijding Afdrukken E-mailadres

RMN verzorgt in opdracht van de gemeenten Baarn, Soest, IJsselstein en Zeist de gladheidsbestrijding in deze gemeenten. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april. Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen in deze gemeenten te strooien. De prioriteit ligt daarom bij het strooien van de hoofdwegen inclusief de aangrenzende fietspaden, de busroutes en sterk hellende wegen. De gladheidroutes worden meestal bepaald door de gemeenten. Op de websites van de gemeenten Baarn, Soest, IJsselstein en Zeist kunt u deze routes inzien. De gladheidroutes van IJsselstein kunt u ook hieronder downloaden.

 

 
Kolkenreiniging Afdrukken E-mailadres
RMN reinigt de kolken (straatputjes) in de gemeenten Baarn, Soest en Zeist. Dit gebeurt met een bepaalde frequentie, die is afgesproken met de gemeente. Voor meldingen van verstoppingen van het riool vragen wij u contact op te nemen met de gemeente.
 
Straatreiniging Afdrukken E-mailadres

waveRMN verzorgt de straatreiniging voor de gemeenten Baarn, Soest, IJsselstein en Zeist. De gemeenten bepalen de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte. Deze kwaliteit kan per wijk verschillen, bijv. voor winkelcentra gelden hogere normen dan voor industrieterreinen. Dit heet “werken volgens beeldbestek”.


Onkruidbestrijding met heet water

RMN zorgt dat de verschillende gebieden op het gewenste niveau blijven. Dit gebeurt o.a. door gericht opruimen van zwerfval, hand en/of machinevegen én in sommige gemeenten onkruidbestrijding met behulp van de milieuvriendelijke methode “WAVE”. De WAVE-methode is onkruidbestrijding door middel van heet water. RMN is licentiehouder bij Trees for Travel. Daarmee hebben wij de garantie dat de uitstoot van broeikasgassen van onze WAVE-machines wordt gecompenseerd. Voor meer informatie zie artikel straatreiniging.