Containerregistratie Afdrukken E-mailadres

Hieronder vindt u meer informatie over de containerregistratie. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan bij veel gestelde vragen en antwoorden.

 

Kies de gemeente waarin u woont om de specifieke informatie te lezen voor uw gemeente.

Soest

De gemeente Soest heeft besloten om containerregistratie in te voeren. Dit betekent dat alle minicontainers die aan huishoudens in de gemeente ter beschikking zijn gesteld, worden voorzien van een registratiesticker met barcode. Daarmee wil de gemeente zorgen dat mensen niet meer containers gebruiken en meer afval aanbieden dan waar zij afvalstoffenheffing voor betalen.


Informatiepakket

Inwoners ontvangen een informatiepakket bestaande uit een brief, flyer, envelop, antwoordkaart en registratiestickers. Iedereen moet zijn of haar stickers op de eigen containers plakken. Inwoners worden opgeroepen dit na ontvangst van het pakket tijdig te doen, anders lopen ze het risico dat de containers worden verwijderd.

 

Waarom containerregistratie?

Standaard heeft elk huishouden recht op één minicontainer voor GFT en één voor restafval. Voor deze containers betaalt men jaarlijks een basisbedrag aan afvalstoffenheffing. Extra minicontainers voor GFT of restafval waarvoor men geen extra afvalstoffenheffing betaalt, zijn illegaal. De gemeente betaalt namelijk wel voor het afvoeren en verwerken van het afval uit deze illegale minicontainers. En deze kosten worden weer doorbelast aan de inwoners in de vorm van afvalstoffenheffing. Het is dus voor zowel de gemeente als de inwoners van belang om illegale minicontainers tegen te gaan.

 

Eén container voor restafval

Als papier, GFT, plastic verpakkingsafval, elektrische apparaten, textiel en glas apart worden aangeboden, dan komt een huishouden probleemloos uit met één container voor restafval. Wil een huishouden toch een extra minicontainer, dan kan dit worden aangevraagd. Wel gaat men dan meer afvalstoffenheffing betalen. Sommige huishoudens beschikken aanvullend over een minicontainer voor papier. Hiervoor wordt geen afvalstoffenheffing betaald.

 

Positief

RMN heeft de containerregistratie al ingevoerd in de gemeenten Nieuwegein en Zeist. Er zijn daarbij in totaal ruim 4.000 illegale containers verwijderd. Veel inwoners hebben positief gereageerd op de invoering.

 

Kijk ook bij veelgestelde vragen en antwoorden over de containerregistratie Soest.

 

Baarn

In de gemeente Baarn is geen containerregistratiesysteem.

 

Zeist

In de gemeente Zeist is containerregistratie doorgevoerd. Dit betekent dat alle minicontainers die aan de huishoudens van de gemeente ter beschikking zijn gesteld moeten zijn voorzien van een registratiesticker met barcode. Voor het aanvragen van een extra minicontainer kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier extra minicontainer.

 

Bovenstaande informatie geldt alleen voor huishoudens. Bedrijven verwijzen wij naar het onderdeel bedrijven op deze website.

 

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan bij veel gestelde vragen en antwoorden.

 

Nieuwegein

In de gemeente Nieuwegein is een systeem van containerregistratie doorgevoerd. Dit betekent dat alle minicontainers die aan de huishoudens van de gemeente ter beschikking zijn gesteld moeten zijn voorzien van een registratiesticker met barcode. RTV Utrecht maakte een televisiedocumentaire over het containerregistratiesysteem.

 

Voor het aanvragen van een extra minicontainer kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier extra minicontainer.

 

Veelgestelde vragen

 

 

IJsselstein

In de gemeente IJsselstein is geen containerregistratiesysteem.