Inzameling aan huis Afdrukken E-mailadres

In de gemeenten Nieuwegein, Zeist en Soest verzorgt RMN de huis-aan-huis afvalinzameling en vanaf 1 januari 2013 ook in de gemeenten Baarn en IJsselstein. Per gemeente en per wijk zijn er verschillende regels voor het aanbieden van afval. Zo wordt het restafval in enkele wijken in het centrum van Zeist met vuilniszakken ingezameld, terwijl deze zakken in andere wijken verboden zijn. Het huishoudelijk afval wordt daar ingezameld met behulp van minicontainers en verzamelcontainers. Wanneer en hoe het afval in uw wijk wordt opgehaald leest u in de afvalkalender.